Month: March 2014

1.2 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Sąskaitą el. paštu galima siųsti tiesiai iš sąskaitų sąrašo. Siuntimų istorija. Galimybė nurodyti savo el. paštą rašant nuomonę/pageidavimus. Galimybė pažymėti ar sąskaita apmokėta. Pakeitimai: Kad išvengti skaičiavimų netikslumų, skaičių tikslumas apribotas iki dviejų skaitmenų po kablelio. Vardą dabar gali sudaryti iki 50 simbolių. Klaidų taisymas: Ištaisytos stilių klaidos. Sutvarkytas klaidų pranešimų rodymas, ten …

1.2 AtnaujinimaiPlačiau »

Sąskaita faktūra fiziniam asmeniui

Kai fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ekonominės veiklos, išrašoma PVM sąskaita faktūra, tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti privalomi rekvizitai:
apskaitos dokumento pavadinimas,
apskaitos dokumento data,
pardavėjo, t.y. surašiusiojo PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas,
prekės/paslaugos pavadinimas,
mato vienetai, kaina ir suma.
Prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.
Jeigu prekes (paslaugas) įsigyja fizinis asmuo, kuriam PVM sąskaita faktūra reikalinga tam, kad jo patirtos išlaidos būtų pripažintos šio fizinio asmens vykdomos veiklos sąnaudomis, tai jo turimoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas fizinio asmens kodas.
Išrašantis PVM sąskaitą faktūrą asmuo negali reikalauti, kad pirkėjas pateiktų savo asmens kodą. Fizinio asmens kodas į PVM sąskaitą faktūrą gali būti įrašomas tik pirkėjo – fizinio asmens pageidavimu.

1.1 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Viešas sąskaitos išrašymas pritaikytas mobiliems įrenginiams. Automatinis sekančios sąskaitos numerio generavimas. Klaidų taisymas: Ištaisytas sąskaitos kūrimas PVM mokėtojams. Kita: Atnaujinta karkaso sistema į 1.3.1 versiją.

Kada registruotis PVM mokėtoju?

Privaloma registruotis PVM mokėtojais:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:
a) atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 155 000 Lt;
b) asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu 155 000 Lt.
c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.
Galima ir savanoriškai registruotis PVM mokėtoju, nors ir neatitinkama išvardintų kriterijų. Tik visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai nulemia sprendimą.
Dažniausiai taikoma tokia taisyklė: savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai.