Month: April 2014

Elektroninės PVM sąskaitos faktūros

Nuo 2013 m. pradžios elektroninėmis sąskaitomis Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta ir el. paštu atsiųstas PVM sąskaitas faktūras.
Nurodoma, pagal PVMĮ 79 str. 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės.
Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros naudojimas turi būti suderintas su pirkėju – reikalingas jo išankstinis sutikimas: ar jam tinka toks sąskaitos pateikimo būdas.
Esminis įstatymo reikalavimas – pasirinktas metodas turi užtikrinti tiekėjo autentiškumą, turinio nekintamumą ir skaitomumą, t.y. prekių/paslaugų tiekėjo tapatybės tikrumas ir PVM sąskaitos faktūros rekvizitų buvimas (jų pakeitimų nebuvimas).
PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos tokios formos, kokios jos buvo išrašytos ar gautos (popierinės ar elektroninės). Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kaip ir popierinės, taip pat turi būti saugomos 10 m., todėl kiekvienas turi pasirūpinti jų talpinimu, apsauga ir prieinamumu.

Išankstinės ir avansinės sąskaitos faktūros

Išankstinis apmokėjimas yra visos sutartos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas.
Išankstinė sąskaita faktūra nepatvirtina paslaugų ar prekių suteikimo bei skolų atsiradimo fakto – jos pagrindu atliekamas mokėjimo pavedimas.
Išankstinės sąskaitos faktūros numeruojamos atskirai nuo įprastų sąskaitų faktūrų.
Gavus apmokėjimą, išankstinė sąskaita faktūra yra perrašoma į įprastą sąskaitą faktūrą su unikaliu numeriu ir kitais privalomais rekvizitais.
Avanso gavimas, kai atsiranda prievolė nuo jo apskaičiuoti PVM, privalo būti įforminamas PVM sąskaita faktūra. Šią PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti avanso gavėjas ir joje turi nurodyti, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso.

PVM sąskaitos faktūros rekvizitai

PVM sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai, kurių reikalauja bet kuris sąskaitos faktūros blankas:
PVM sąskaitos faktūros išrašymo data (jeigu prekių (paslaugų) pardavimo data nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, nurodoma ir ji);
PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;
prekių (paslaugų) pardavėjo PVM mokėtojo kodas;
prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas;
prekių arba paslaugų pardavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;
parduodamų prekių (paslaugų) pavadinimas jų kiekis;
parduodamos prekės (paslaugos) vieneto kaina be PVM, taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;
parduodamų prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (be PVM);
PVM tarifas (tarifai);
PVM suma nacionaline valiuta (papildomai PVM sumą galima nurodyti ir kitomis valiutomis).
PVM sąskaitų faktūrų neprivaloma pasirašyti.

1.3 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Galimybė susieti esamą paskyrą mūsų sistemoje su Facebook paskyra. Naujos paskyros mūsų sistemoje kūrimas su Facebook paskyra. Atnaujinimai Puslapių rodymas atspausdintoje sąskaitoje. Klaidų taisymas: Ištaisytas PVM skaičiavimas