Month: July 2014

Sąskaitos faktūros pavyzdys

Kelios pastabos dėl PVM sąskaitos faktūros privalomų rekvizitų:

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą.
Pastaba. Kadangi euro įvedimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys bei kiti teisės aktai nereikalauja, kad nuo euro įvedimo dienos išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms būtų suteikiama nauja serija ir numeracija, todėl nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) išrašant PVM sąskaitas faktūras galima tęsti šių dokumentų numeraciją, buvusią iki 2015-01-01, nesuteikiant naujos serijos. Svarbu, kad skirtingose PVM sąskaitose faktūrose nebūtų nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą.
Pastaba. Teikiamos paslaugos vieneto kaina nurodoma tik tada, kai paslaugos apimtis yra išreiškiama kiekiniais matavimo vienetais, pavyzdžiui, valandomis. Todėl jeigu pati paslauga kiekine išraiška neišreiškiama, PVM sąskaitoje faktūroje galima nurodyti tik pačios paslaugos kainą be PVM.

Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė.
Pastaba. Jeigu viena sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų tiekimas, kuris vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis yra apmokestinamas taikant skirtingus tarifus, tai būtina atskirai nurodyti taikant skirtingą tarifą apmokestinamų prekių ir (arba) paslaugų apmokęstinamąją vertę.

PVM tarifas (tarifai). Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) faktą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodomas PVM tarifas.
Pastaba. Jeigu prekės (paslaugos) apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą ir lengvatinį PVM tarifą (jeigu jis nustatytas), tai PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi keli PVM tarifai.

1.5 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Skirtingų valiutų pasirinkimas ir priskyrimas, automatinis konvertavimas; Pridėtinės vertės mokesčių valdymas; Sąskaitos serijos ir numerių valdymas; Sąskaitos spausdinimas anglų kalba; Atnaujinimai Sąskaitų kūrimo procedūra; Pakeistas meniu išdėstymas, dauguma nustatymų iškelti į atskirą nustatymų skyrių. Klaidų taisymas: PVM skaičiavimas; Nuolaidos skaičiavimas;