PVM sąskaitos faktūros

Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita

Uždaroji akcinė bendrovė – šis pasirinkimas pasirodė pačiu patraukliausiu sprendimu tūkstančiams asmenų, nusprendusių imtis verslo, o  gretos sparčiai auga kiekvienais metais. Ir iš tiesų, nieko keista, kodėl toks sprendimas tampa tinkamiausiu pasirinkimu; privalumų daug, tereikia išmanyti tam tikrus principus. Principų, kuriuos būtina suprasti norint, kad uždaroji akcinė bendrovė taptų sėkminga, yra nemažai. Tiesa, dėmesį verta …

Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaitaPlačiau »

Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita

Mažoji bendrija šiandien daugeliui žmonių, norinčių tapti nuosavo verslo savininkais, tampa puikia išeitimi dėl tam tikrų motyvų: nereikalingas įstatinis kapitalas, laukia ribota atsakomybė, tad bankroto atveju įsipareigojimai nebus nukreipti į asmeninį turtą, duomenis, reikalingus steigimui, galima pateikti netgi internetu, tokiu būdu sutaupant labai daug laiko ir pan. Dar vienas naudingas ir žavus privalumas yra tas, …

Mažosios bendrijos buhalterinė apskaitaPlačiau »

Pajamų ir išlaidų žurnalas

Kiekvienas individualios veiklos vykdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą buhalterinės apskaitos vykdymą, turi pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą. Jei manote, kad šis procesas yra labai sudėtingas ir gali sukelti daug streso, savo nuomonę greitai pakeisite vos tik perskaitę šį tekstą – netrukus pateiksime pačią svarbiausią informaciją apie Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymą.

Individualios veiklos apskaita

Individuali veikla sužavi vis daugiau ir daugiau žmonių. Ir nieko keista, kodėl šis pasirinkimas toks populiarus – jis turi labai daug privalumų:  galite vykdyti sau patinkančią veiklą;  puikus pasirinkimas norintiems dirbti nuotoliniu būdu (dažniausiai – iš namų);  ypač tinka tiems, kurie negali savo gyvenimo įsivaizduoti bei kelionių;  nereikia daug pradinių investicijų;  mokesčiai, palyginus su kitomis …

Individualios veiklos apskaitaPlačiau »

PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų pildymas

Mokesčių administratorius, siekdamas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, turi teisę apmokestinamajam asmeniui įteikti raštišką nurodymą (FR0786) nustatytu periodiškumu teikti Registrų duomenis už tame nurodyme nustatytą laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė nei apmokestinamajam asmeniui nurodymo įteikimo data. Iki 2016 m. spalio 1 d. PVM mokėtojai turi teikti VMI prie FM patvirtintas FR0671, FR0672 formas.

Sąskaita faktūra ir verslo liudijimas

Nuo 2012-01-01 gyventojas gali vykdyti individualią veiklą, įsigijęs verslo liudijimą, tik tuo atveju, jei jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.
Gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus, pirkėjams arba paslaugų gavėjams gali išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, o veikloje naudojantys kasos aparatus, išduoti kasos aparato kvitus. Tuo atveju, kai už perduotas prekes ar atliktas paslaugas atsiskaitoma vėliau, gyventojai visada gali išrašyti sąskaitą faktūrą prekių perdavimo ar paslaugų atlikimo momentu, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą.
Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų privalomieji rekvizitai yra:
kvito pavadinimas,
gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas (-ai) arba vardo (-ų) pirmoji raidė ir pavardė,
asmens kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu),
verslo liudijimo numeris,
kvito surašymo data,
prekės (paslaugos) pavadinimas,
prekės (paslaugos) kiekis, kaina ir suma,
gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas,
prekių ir paslaugų pirkėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens (jeigu pirkėjas – fizinis asmuo) kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).
Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos) ir apskaitos žurnalus gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba tiesiog atsispausdinti.

Sąskaita faktūra ir individuali veikla

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, tvarko buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintomis Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis.
Asmuo, vykdantis individualią veiklą, privalo pildyti apskaitą. Būtiniausi dokumentai yra gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas bei vienas iš pasirinktų apskaitos dokumentų. Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas sąskaita faktūra. Jeigu gyventojas įsiregistravęs PVM mokėtoju, jis privalo pirkėjui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.
Privalomi rekvizitai yra tie patys, kaip ir visose kitose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose: dokumento pavadinimas, data, pardavėjo ir pirkėjo rekvizitai, ūkinės operacijos rezultatas (prekės (paslaugos) pavadinimas, kiekis, kaina, suma ir taip pat kiti papildomi rekvizitai (pvz., banko pavadinimas ir sąskaitos numeris).
Būtina žinoti tai, kad sąskaitos faktūros turi turėti parašą to asmens, kuris ją išrašė. Tik ant PVM sąskaitų faktūrų parašas nėra reikalingas, tad jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas, tai parašas yra būtinas.
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu paslaugos teikiamos internetu arba sudėtinga pateikti sąskaitą klientui į rankas, tokiais atvejais galima pasirašyti sąskaitą faktūrą ir nusiųsti klientui skanuotą kopiją. To paprasčiausiai pakaka. Jeigu sąskaita pateikiama juridiniam asmeniui, t.y. įmonei, siunčiant skanuotą sąskaitą, taip pat siunčiama ir indvidualios veiklos pažymos kopija, nes dažniausiai įmonėms ji yra reikalinga.
Būtina žinoti, kad pateikiant savo rekvizitus, nėra būtina nurodyti savo asmens kodo – įrašomas individualios veiklos pažymos numeris (lygiai taip pat ir su kliento (fizinio asmens) asmens kodu – jis nėra būtinas).
Serijos pavadinimą galima sugalvoti patiems, o skaičiai turi keistis didėjančia tvarka.
Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjo prašymu – sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą (priklausomai nuo to, ar pardavėjas PVM mokėtojas ar ne).
Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai privalo pildyti apskaitos žurnalus. Gyventojas, kuris nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale.

Sąskaitų valdymas

Popierinių sąskaitų apdorojimas, pristatymas ir archyvavimas – daug lėšų ir darbo reikalaujantis procesas. Elektronines sąskaitas pateikiančios įmonės sutaupo: sąskaitų pateikimas sutrumpėja iki kelių sekundžių, dokumentų nebereikia spausdinti, vokuoti, siųsti įprastu paštu.
Sąskaita123.lt veikia esamu laiku ir tai leidžia efektyviau dirbti.
Sąskaitų faktūrų valdymo sprendimas skirtas tiek mažam, tiek vidutiniam verslui, siekiančiam efektyviau tvarkyti sąskaitas ir mažinti sąskaitų valdymo kaštus. Sutaupytas laikas ir lėšos lieka pagrindindinio verslo vystymui.
Sąskaitų faktūrų išrašymo sistema pasiekiama per interneto naršyklę kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu. Sistemoje lieka visos Jūsų sukurtos sąskaitos faktūros, kurias matysite ir tvarkysite lengvai perprantamoje aplinkoje. Gautąsias sąskaitas taip pat galima susivesti prie išlaidų sąskaitų ir, tokiu atveju, sistema Jums pateiks informaciją apie lėšų srautus: pajamos, pelnas, išlaidos.
Išeinančių sąskaitų valdymas žymiai pagerina sąskaitų pateikimo procesą dėl patikimo pristatymo, taip pat užtikrinama prieiga prie visų išrašytų sąskaitų, kartu matant, kurios sąskaitos apmokėtos, o kurios pradelstos.
Vartotojui nereikia diegti programinės įrangos, rūpintis jos palaikymu, saugumu ir kitais dalykais, atitraukiančiais dėmesį nuo pagrindinės veiklos.

Nemokama sąskaitų išrašymo programa

Nemokama sąskaitų faktūrų išrašymo programa sąskaita123.lt puikiai tinka smulkioms įmonėms išrašyti sąskaitas. Patogus ir paprastas sąskaitų faktūrų išrašymo būdas tinka pradedantiesiems verslininkams ir sparčiai populiarėja tarp stambesnių verslų atstovų.
Rekomenduojama buhalteriams kaip patikima sąskaitų faktūrų išrašymo programa.
Naudodami programa galite išrašyti įvairių tipų sąskaitas faktūras nemokamai (paprastas, PVM sąskaitas faktūras, išankstines).
Pasirinkti, kokia valiuta bus išrašoma sąskaita faktūra ir kokia kalba – lietuvių ar anglų – ji bus atspausdinta (išsiųsta).
Išrašytas sąskaitas galite išsisaugoti populiariu PDF formatu.
Išrašytas sąskaitas faktūras iš karto galite išsiųsti klientui el.paštu.
Informacijos panelėje aiškiai pateikiamos apmokėtos sąskaitos, neapmokėtos sąskaitos, galima susivesti išlaidas – patogiai ir greitai įsivertinsite savo pajamas ir pelną pagal pasirinktą laikotarpį.
Galite sudaryti klientų, parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų sąrašus, sukurti ir priskirti matavimo vienetus.
Susikurti savo sąskaitų seriją ir numerius ir pasirinkti jų automatišką generavimą.
Projektų sąrašas pravers tiems, kas turi pastovių klientų ir jiems išrašo sąskaitas faktūras. Projektui priskiriamas klientas, projekto pradžia ir pabaiga, projekto biudžetas – paprastas ir aiškus projekto finansinis administravimas.