Kaip išrašyti sąskaitą-faktūrą fiziniam asmeniui?

2019-01-26

Jeigu dirbate su individualios veiklos pažyma – sąskaitų-faktūrų išrašymas yra būtinas ir jas išrašyti galima ne tik juridiniams, tačiau ir fiziniams asmenims. Nuo 2012 metų asmenys, kurie verčiasi su verslo liudijimu – fiziniams asmenims sąskaitų išrašyti neprivalo. Asmuo vykdantis veiklą turi išrašyti sąskaitą-faktūrą arba PVM sąskaitą-faktūrą priklausomai nuo to, ar jam reikia mokti pridėtinės vertės mokestį.

Kai fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ekonominės veiklos, išrašoma PVM sąskaita faktūra, tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti privalomi rekvizitai:

  • Apskaitos dokumento pavadinimas,
  • Apskaitos dokumento data,
  • Pardavėjo, t.y. Surašiusiojo pvm sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas,
  • Prekės/paslaugos pavadinimas,
  • Mato vienetai, kaina ir suma.

Prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.

Jeigu veikla nėra apmokestina PVM – išrašoma tokia pati sąskaita nurodant:

  • apskaitos dokumento pavadinimas,
  • apskaitos dokumento data,
  • pardavėjo, t.y. surašiusiojo PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas,
  • prekės/paslaugos pavadinimas,
  • mato vienetai, kaina ir suma.

Prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.

Sąskaitą išrašyti yra būtina ir tokiu atveju, jeigu asmuo nepageidauja jos gauti.

Jeigu prekes (paslaugas) įsigyja fizinis asmuo, kuriam PVM sąskaita faktūra reikalinga tam, kad jo patirtos išlaidos būtų pripažintos šio fizinio asmens vykdomos veiklos sąnaudomis, tai jo turimoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas fizinio asmens kodas.

Pavyzdinė sąskaita:

Išrašantis PVM sąskaitą faktūrą asmuo negali reikalauti, kad pirkėjas – fizinis asmuo pateiktų savo asmens kodą. Fizinio asmens kodas į PVM sąskaitą faktūrą gali būti įrašomas tik pirkėjo – fizinio asmens pageidavimu (skiltis „Gavėjo rekvizitai“ – nepildoma).