1.2 proc. parama: kas ir kaip?

Nors pajamų deklaravimas jau praėjo, tačiau parašyti straipsnį apie 1.2 proc. paramą tikrai verta. Gaila, kad dalis žmonių nepasinaudoja galimybe paremti tuos verslus, kuriems to labai reikia.

Žinoma, kad Jūsų parama nenueina niekur – ją gauna valstybė. Tačiau jeigu jausitės geriau, jeigu dalį GPM pavyks skirti tam tikrai bendruomenei – kodėl gi ne. Juolab, kad tai padaryti yra labai paprasta.

GPM mokesčio dalis yra skirta paremti tam tikras įmones, politines partijas ir kitus juridinius asmenis, kurie gali gauti Jūsų sumokėtų mokesčių (kurie buvo surinkti į bendrą valstybės biudžetą) dalį Lietuvos įstatymų numatyta tvarka.

1,2 parama ne vienintelė

Ši parama yra teikiama anonimiškai, tad svarbu Jums ar ne – galite susisiekti su įmone ir patikslinti, kad jai suteikėte paramą.

Visgi, VMI tokių duomenų pati neperduoda, kadangi to reikalauja duomenų apsaugos įstatymas. Ir apskritai – tai neturėtų būti reikšminga. Esmė yra išreikšti savo poziciją ir paremti tuos, kurie jums atrodo to verti.

Parama socialiniams verslams

Ši parama – viena iš mokestinių GPM dalių, kurią galima skirti pasirinktam paramos gavėjui. VMI tikslina, kad parama gali būti:

Iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį galite skirti: įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriaus padaliniams, kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus).

Juridinio asmens vykdoma veikla turi būti ne pelno siekianti, o gautos pajamos turi būti orientuotos į veiklos tęstinumą, o ne darbuotojams skirtas išmokas/premijas.

Meno kūrėjams, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje.

Parama politiniams veikėjams

Ne visi šalies piliečiai žino, tačiau jie papildomai gali gyventojų pajamų mokesčio 0,6 procento skirti ir politinėms organizacijoms. Tai yra:

Politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra.

Profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

Taigi, belieka tik padaryti namų darbus ir detaliau pasidomėti organizacijomis, kuriai suteiksite 1,2 proc. paramos gavėjo statusą.

Pirmiausia siūlome nuspręsti – kokia tai bus socialinė grupė: senyvo žmonės, ligoniai, viešini tėveliai, gyvūnai ir t.t., o pagal tai jau galima detaliau domėtis kiekvienos organizacijos vykdoma veikla ir rasti tą, kuri Jums atrodo labiausiai verta paramos.

Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimas

Labai svarbu tai, kad šiuo metu paramos skyrimas yra labai greitas ir paprastas. Tai galima padaryti prisijungus prie mano VMI elektroninio deklaravimo sistemos.

1,2 proc. paramos gavėjo paskyrimas yra atliekamas šiais žingsniais: Deklaravimas > Pildyti formą. VMI puslapyje galite rasti detalią instrukciją, kurioje žingsnis po žingsnio yra nurodoma – kaip reikia skirti 1,2 proc. arba 0,6 proc. paramą.

Iki kada galiu skirti paramą?

Atminkite, kad 1.2 proc. parama yra skiriama už praėjusius metus. Prašymą skirti paramą pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms reikia formuoti prašymą FR0512 formą už 2023 metus buvo galima pateikti iki deklaravimo mokestinio laikotarpio pabaigos, t.y. 2024 m. gegužės 2 d. Pagal poreikius iki birželio 30 dienos galima patikslinti pateiktą paraišką.

Ar galiu paremti kelis paramos gavėjus ir / ar kelias politines organizacijas?

VMI tikslina, kad prašyme galima nurodyti trijų grupių pajamų mokesčio dalies gavėjus:

iki 1,2 proc.

pajamų mokesčio galima nurodyti daugiau nei vieną paramos gavėją. Jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 proc.;

iki 0,6 procento 

politinei organizacijai galite nurodyti daugiau kaip vieną politinę organizaciją. Tiesa, bendra joms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;

iki 0,6 procento

profesinei sąjungai galite nurodyti daugiau nei vieną profesinę sąjungą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.

Skubėkite atlikti pilietinę pareigą ir paremkite tuos, kuriems to labiausiai reikia.