Esu mažosios bendrijos narys: mokesčiai, įmokos ir kiti niuansai

Tapote mažosios bendrijos narys arba esate vienas iš mažosios bendrijos įkūrėjų? Sveikiname, kadangi tapote savarankiškai dirbančiu asmeniu. Tiesa, rūpintis reikia ne tik veiklos tęstinumu, tačiau ir mokesčiais, kurie su sąskaita123 bus sutvarkomi kur kas paprasčiau.

Noriu tapti mažosios bendrijos nariu!

Puiku! Ką Jums reikia padaryti?

 • Kai Jūs įsteigiate mažąją bendriją – turite ją užregistruoti Juridinių asmenų registre.

 • Po šio žingsnio tampate draudėjas, kuris registruotas Mokesčių mokėtojo registre.

 • VMI perduoda duomenis SODRAI, tad Jums nieko nereikia daryti.

Per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat ir pasikeitus bendrijos nariams ar jų duomenims, turite pateikti duomenis apie savo mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai.

Kokias socialines garantijas gausiu?

Mažųjų bendrijų nariai mokėdami mokesčius gauna šias socialines garantijas:

 • pensiją

 • ligos išmoką;

 • motinystės išmoką.

 • nedarbo socialinio draudimo išmoką.

Taip pat draudžiami sveikatos draudimu.

Mokestiniai niuansai

Mokesčiai – kinta, tad kiekvienas turi atskleisti dėmesį į tai, kad sekti atsinaujinusią informaciją – būtina ir tai – kiekvieno savarankiškai dirbančio žmogaus uždavinys.

VSD įmokos

VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI (pajamų rūšies kodas 02). Mokama tokiu atveju, kai Jūs išsiimate lėšų asmeniniams poreikiams.

VSD įmokų galima nemokėti, jeigu:

 • Tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;

 • Jūs gaunate (yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;

 • Jūs gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

 • Jūs gaunate pensiją iš Europos sąjungos narės;

 • Jūs esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

 • Jūs esate sukakęs senatvės pensijos amžių.

Svarbu! Tokiu atveju stažas senatvės pensijai nesikaups.

VSD įmokų mokėti nereikia, jeigu  Jūs neišsiimate lėšų asmeniniams poreikiams.

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.;

 • 15,93 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 2,1 proc.;

 • 16,83 proc., jei Jūs dalyvaujate papildomame pensijų kaupime ir kaupiate 3 proc.

PSD įmokos

PSD įmokų tarifas:

6,98 proc. jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

Kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, mokamos ne mažesnės nei 6,98 proc. dydžio PSD įmokos nuo minimalios mėnesio algos (toliau – MMA).

2020 m. tai būtų 6,98 proc. x 607€ = 42,37€

Mažųjų bendrijų narių, metinė PSDį suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMA*, galiojančios tų metų atitinkamą mėnesį.

Įmokų lubos:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU)* per metus:

 • Maksimali VSD įmoka – 7 382,48€.

 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 2,1 proc.) – 8 503,47€.

 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) – 8 983,89€.

 • Maksimali PSD įmoka – 3 725,94€.

* ​2020 m. tai būtų 53 380,20€

Nenoriu mokėti mokesčių!

PSD ir VSD įmokų galite nemokėti, jei Jūs:

 • gaunate (yra paskirta) pensiją ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;

 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

 • esate sukakęs senatvės pensijos amžius.

VSD įmokų taip pat galite nemokėti, jei tai Jūsų pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01.

Pirmosios veiklos pradžia laikoma diena, kurią po 2018 m. sausio 1 d. asmuo pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu asmeniu. Ši nuostata taikoma ir asmenims, kurie po 2018 m. sausio 1 d. per ne mažesnį kaip dešimties metų laikotarpį nebuvo savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Svarbu! Nemokant VSD įmokų stažas senatvės pensijai nesikaups.

Mažosios bendrijos narys

Mažosios bendrijos narys: medžiaga parengta pagal Sodra.

Ir atminkite, mažosios bendrijos narys turi pasirūpinti ir apskaita.