FR0508 pirkimo pardavimo kvitas. Formos pavyzdys


Nuo 2012-01-01 gyventojas gali vykdyti individualią veiklą, įsigijęs verslo liudijimą, tik tuo atveju, jei jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus, pirkėjams arba paslaugų gavėjams gali išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, o veikloje naudojantys kasos aparatus, išduoti kasos aparato kvitus. Tuo atveju, kai už perduotas prekes ar atliktas paslaugas atsiskaitoma vėliau, gyventojai visada gali išrašyti sąskaitą faktūrą prekių perdavimo ar paslaugų atlikimo momentu, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą.

Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų privalomieji rekvizitai yra:

  • Kvito pavadinimas,
  • Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas (-ai) arba vardo (-ų) pirmoji raidė ir pavardė,
  • Asmens kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu),
  • Verslo liudijimo numeris,
  • Kvito surašymo data,
  • Prekės (paslaugos) pavadinimas,
  • Prekės (paslaugos) kiekis, kaina ir suma,
  • Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas,
  • Prekių ir paslaugų pirkėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens (jeigu pirkėjas – fizinis asmuo) kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos)  ir apskaitos žurnalus gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba tiesiog atsispausdinti.

Kvito forma FR0508 pavyzdys:

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos)  ir apskaitos žurnalus gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba tiesiog atsispausdinti.