Įmokų kodų pakeitimai nuo 2022-07-01

Dėmesio, įmokų pakeitimai 2022 Sodra.

Kokie asmenys nuo 2022-07-01 įmokos turi mokėti vienu įmokos kodu?

 

Nuo 2022-07-01 keičiasi socialinio draudimo įmokų kodai:

 • asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą;
 • asmenims vykdantiems individualią veiklą;
 • asmenims vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą;
 • neveikiančių įmonių savininkams;
 • neveikiančių bendrijų nariams;
 • savarankiškai PSD besidraudžiantiems asmenims. 
Aukščiau nurodyti asmenys socialinio draudimo įmokas nuo 2022-07-01 turi mokėti vienu įmokos kodu – 444.
 
Kiti, čia nenurodyti, draudėjai įmokas ir toliau turi mokėti įprasta tvarka – įmokų kodai jiems nesikeičia. 

Kokie įmokų pakeitimai 2022 laukia? Sodra pateikia info žemiau.

Svarbu! Šioje lentelėje nenurodyti draudėjai įmokas ir toliau moka įrasta tvarka ir įmokų kodai jiems nesikeičia.

Asmenų grupė

Įmokų pavadinimas

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla

VSD:

 • pensijų

 • ligos 

 • motinystės socialiniai draudimai

444

 

PSD, einamosios įmokos

PSD, nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, EDV lygus 4 ir didesnis

VSD:

 • pensijų

 • ligos 

 • motinystės socialiniai draudimai

444

PSD, einamosios įmokos

PSD, nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai EDV didesnis nei 2, tačiau mažesnis nei 4 + PVM mokėtojai

 

PSD, einamosios įmokos

444

PSD, nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis

IĮ savininkai, ŪB tikrieji nariai, MB nariai (kai IĮ ar ŪB, MB nevykdo veiklos)

PSD, einamosios įmokos, įsiskolinimo sumokėjimas

444

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, EDV lygus 2 ir mažesnis

PSD, einamosios įmokos

444

PSD, įsiskolinimo sumokėjimas

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 

Asmenys, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą

VSD:

 • Pensijų socialinis draudimas

444

PSD, einamosios įmokos

PSD, sumokama kartą per metus ir įsiskolinimo sumokėjimas

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 

 

Asmenų grupė

Įmokų pavadinimas

Įmokos

Delspinigiai

Baudos

Asmenys, besidraudžiantys savarankiškai

PSD, einamosios įmokos

444

PSD, įsiskolinimas

Įmokos ir palūkanos mokamos pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis 

Kokia tvarka bus įskaitomos vienu įmokos kodu sumokėtos įmokos?

 

Įmokos, sumokėtos įmokos kodu 444, įskaitomos šia tvarka (pagal nurodytą prioritetą):

 1. pirmiausia padengiamos asmens turimos PSD įmokų, palūkanų, baudų, delspinigių skolos;

 2. po to padengiamos einamojo mėnesio PSD įmokos;

 3. po to – asmens turimos VSD įmokų, palūkanų, baudų, delspinigių skolos;

 4. paskiausiai padengiamos einamojo mėnesio VSD įmokos.

Asmens, kaip vykdančio atitinkamą veiklą, vienu įmokų kodu 444 sumokėtos įmokos įskaitomos šia tvarka: 

 1. seniausia įmokų skola;

 2. seniausia palūkanų skola;

 3. seniausia baudų skola;

 4. seniausia delspinigių skola.

Jeigu asmuo vykdo  kelių rūšių veiklą ir turi įmokų (palūkanų, baudų, delspinigių) skolą už tą patį laikotarpį daugiau nei už vieną veiklą, tokiu atveju asmens sumokėta suma dengiamos įmokų (palūkanų, baudų, delspinigių) skolos proporcingai turimos skolos dydžiui už kiekvieną veiklą atskirai.

 

 Svarbu!

 • Jeigu skirstant sumokėtas sumas turite galiojantį sprendimą / atidėjimo sutartį dėl VSD ir / ar PSD įmokų (delspinigių, baudų) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, sumokėtos sumos panaudojamos padengti tik tai daliai atidėtos skolos, kurios sumokėjimo terminai pagal sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo / įsiskolinimo atidėjimo sutartį jau yra pasibaigę. 

 • Jeigu paskirsčius sumokėtas sumas yra padengiamos visos asmens turėtos skolos bei einamojo mėnesio PSD įmokos ir (ar) asmuo neturi skolų ar priskaičiuotų einamojo mėnesio PSD įmokų, sumokėtos sumos (jų dalis) yra atvaizduojamos asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui iki kito sumokėtų sumų paskirstymo.

Kur galiu matyti informaciją apie mokėtinas įmokas / skolą / permoką ir kt. įmokas?

 

Asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, meniu skiltyje „Įmokų mokėjimas“ asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą, vykdantiems individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą, neveikiančių įmonių savininkams, bendrijų nariams ir savarankiškai PSD besidraudžiantiems asmenims vienoje vietoje atvaizduojama visa aktuali informacija apie susidariusius įsiskolinimus, baudas, delspinigius, palūkanas, einamojo mėnesio įmokas, susidariusias permokas.

Info: sodra.lt