Kaip reikia išrašyti sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui?

Ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims reikia išrašyti sąskaitą faktūrą. Siekiant atlikti tai tikslingai – svarbu žinoti kokius svarbiausius komponentus įtraukti ir kaip užtikrinti, kad apskaitos vedimas būtų paprastas.

Pradėkime nuo to, kad asmuo, vykdantis veiklą, turi išrašyti sąskaitą-faktūrą arba PVM sąskaitą-faktūrą priklausomai ar jam reikia mokėti pridėtinės vertės mokestį.

Asmuo nevykdo ekonominės veiklos

Kai fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ekonominės veiklos išrašoma PVM sąskaita faktūra, tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti privalomi rekvizitai:

 • Apskaitos dokumento pavadinimas;
 • Apskaitos dokumento data;
 • Pardavėjo, t.y. surašiusiojo PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas;
 • Prekės/paslaugos pavadinimas;
 • Mato vienetai, kaina ir suma.

Svarbu: prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.

Asmuo vykdo veiklą

Tokie patys rekvizitai taikomi ir tada, kai veikla nėra apmokestina PVM. Yra išrašoma tokia pati sąskaita  ir nurodoma:

 • Apskaitos dokumento pavadinimas;
 • Apskaitos dokumento data;
 • Pardavėjo, t.y. surašiusiojo sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas;
 • Prekės/paslaugos pavadinimas;
 • Mato vienetai, kaina ir suma.

Svarbu: prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.

Nuo 2012 metų asmenys, kurie verčiasi su verslo liudijimu – fiziniams asmenims sąskaitų išrašyti neprivalo.

Norime pabrėžti ir dar vieną faktą apie sąskaitų išrašymą. Yra būtina sąskaitą išrašyti ir tokiu atveju, jeigu asmuo nepageidauja jos gauti.

Smulkmenų svarba

Esant situacijai, kai prekes (paslaugas) įsigyja fizinis asmuo, kuriam PVM sąskaita faktūra yra reikalinga tam, kad jo patirtos išlaidos būtų pripažintos šio fizinio asmens vykdomos veiklos sąnaudomis – jo turimoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas fizinio asmens kodas.

Atkreipkite dėmesį, asmuo, išrašantis PVM sąskaitą faktūrą, negali reikalauti, kad pirkėjas t.y fizinis asmuo pateiktų savo asmens kodą. Fizinio asmens asmens kodas neprivalomas. Fizinio asmens kodas į PVM sąskaitą faktūrą gali būti įrašomas tik esant pirkėjo – fizinio asmens pageidavimu (skiltis „Gavėjo rekvizitai“ – nepildoma).

Dažniausiai užduodami klausimai apie sąskaitos faktūros išrašymą fiziniam asmeniui

Kas yra sąskaita faktūra fiziniam asmeniui?

Sąskaita faktūra fiziniam asmeniui yra dokumentas, kuriuo patvirtinama prekių ar paslaugų pardavimas objektui, kuris nėra įregistruotas kaip verslo. SF yra išrašomos tam, kad pardavėjas galėtų pagrįsti savo pajamas mokesčių tikslais.

Kada reikia išrašyti sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui?

Sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui reikia išrašyti:

 • Jei parduodate prekes ar paslaugas fiziniam asmeniui.
 • Jei parduodate prekes ar paslaugas fiziniam asmeniui, kuris yra atleistas nuo PVM mokėjimo (pvz., neįgaliesiems).
 • Jei fizinis asmuo prašo išrašyti sąskaitą faktūrą.

Kas turi būti įtrauktą į SF fiziniam asmeniui?

Sąskaitoje faktūroje fiziniam asmeniui turi būti nurodyta:

 • Pardavėjo pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija.
 • Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas.
 • Prekių ar paslaugų pavadinimas, kiekis ir kaina.
 • PVM suma (jei taikoma).
 • Mokėjimo terminas.
 • Sąskaitos faktūros išrašymo data.
 • Kiti privalomi rekvizitai pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui?

Sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui galite išrašyti rankiniu būdu arba naudodamiesi apskaitos programa saskaita123.lt.

Kaip galima pateikti sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui?

Sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui galite perduoti jam asmeniškai, išsiųsti paštu arba elektroniniu paštu.

Kiek laiko reikia saugoti sąskaitas faktūras fiziniam asmeniui?

Sąskaitas faktūras fiziniam asmeniui reikia saugoti ne mažiau kaip 10 metų nuo jų išrašymo datos.