Kaip reikia išrašyti sąskaitą - faktūrą fiziniam asmeniui?


Ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims reikia išrašyti sąskaitą – faktūrą. Siekiant atlikti tai tikslingai, pateikiama tema – kaip reikia išrašyti sąskaitą-faktūrą fiziniam asmeniui?

Pradėkime nuo to, kad asmuo, vykdantis veiklą, turi išrašyti sąskaitą-faktūrą arba PVM sąskaitą-faktūrą priklausomai ar jam reikia mokėti pridėtinės vertės mokestį.

Kai fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ekonominės veiklos išrašoma PVM sąskaita faktūra, tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti privalomi rekvizitai:
  • Apskaitos dokumento pavadinimas;
  • Apskaitos dokumento data;
  • Pardavėjo, t.y. surašiusiojo PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas;
  • Prekės/paslaugos pavadinimas;
  • Mato vienetai, kaina ir suma.

Svarbu: prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.

Tokie patys rekvizitai taikomi ir tada, kai veikla nėra apmokestina PVM. Yra išrašoma tokia pati sąskaita  ir nurodoma:
  • Apskaitos dokumento pavadinimas;
  • Apskaitos dokumento data;
  • Pardavėjo, t.y. surašiusiojo PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas;
  • Prekės/paslaugos pavadinimas;
  • Mato vienetai, kaina ir suma.

Svarbu: prie pirkėjo įrašoma vardas, pavardė, adresas.

Nuo 2012 metų asmenys, kurie verčiasi su verslo liudijimu – fiziniams asmenims sąskaitų išrašyti neprivalo.

Norime pabrėžti ir dar vieną faktą apie sąskaitų išrašymą. Yra būtina sąskaitą išrašyti ir tokiu atveju, jeigu asmuo nepageidauja jos gauti.

Esant situacijai, kai prekes (paslaugas) įsigyja fizinis asmuo, kuriam PVM sąskaita faktūra yra reikalinga tam, kad jo patirtos išlaidos būtų pripažintos šio fizinio asmens vykdomos veiklos sąnaudomis – jo turimoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas fizinio asmens kodas.

Pavyzdinė sąskaita- faktūra, parodanti kaip reikia išrašyti sąskaitą-faktūrą :

Atkreipkite dėmesį, asmuo, išrašantis PVM sąskaitą faktūrą, negali reikalauti, kad pirkėjas t.y fizinis asmuo pateiktų savo asmens kodą. Fizinio asmens asmens kodas neprivalomas. Fizinio asmens kodas į PVM sąskaitą faktūrą gali būti įrašomas tik esant pirkėjo – fizinio asmens pageidavimu (skiltis „Gavėjo rekvizitai“ – nepildoma).