Kas yra nuostolis versle?

Kiekvieno verslo tikslas yra siekti pelno. Žinoma, lygiagrečiai gali būti keliami ir kiti tikslai, tačiau poreikis gauti užtektinai pajamų, kurios leis vykdyti veiklą toliau, dažniausiai prioritetas. Nuostolis įmonės veikloje apibrėžia verslo rezultatą, kuris nurodo tam tikro mokestinio periodo darbą.

Nuostolis: apibrėžimas

Grynojo nuostolio vertinimas gali būti atliekamas tik apskaičiavus tam tikro ataskaitinio periodo pajamas bei išlaidas. Žiūrima – koks yra jų skirtumas. Jis yra patiriamas tuomet, kai išlaidos yra didesnės nei pajamos.

Nuostolis: priežastys

  • Įmonė nesusitvarko su gamybos kaštais.
  • Dėl pasaulio arba šalies ekonominių, politinių ir t.t. poveikių.
  • Jei didėja mokesčiai.
  • Atsiranda neplanuotų išlaidų.
  • Pasikeičia įmonės partneriai ir sponsoriai.
  • Kitais atvejais.

Ką daryti patyrus nuostolį?

Jeigu patiriama žala – ją galima dengti iš finansinių rezervų. UAB atveju, pavyzdžiui, iš akcininkų įnašų.