Kas yra subsidijos?

Subsidija apibrėžia finansinę valstybės paramą fiziniams arba juridiniams asmenims. Parama gali būti pateikiama labai įvairiomis formomis. Nuo nuolaidų iki finansinės paskatos, kuri duodama atitiktus tam tikrus reikalavimus. 

Subsidija – juridiniam ir fiziniam asmeniui

Subsidijos galimos fiziniams ir juridiniams asmenims. Žinoma, kad jos kinta priklausomai nuo to – kam yra skirtos. Taip pat varijuoja ir kriterijai, kurie keliami subsidijai gauti.

Subsidija verslui

Subsidijos, kurios yra skiriamos verslui, gali padėti kompensuoti tam tikras patiriamas išlaidas arba nuostolius, jos gali būti orientuotos į verslo plėtrą, veiklos gerinimą, bandant palaikyti esamas kainas, tad ši subsidija skirta verslui, tačiau tam tikra prasme padeda ir fiziniam žmogui.

Subsidija žmogui

Subsidijos, kurios yra skirtos fiziniams asmenims, dažniausiai orientuotis į tuos, kurių pajamos yra mažos. Taip pat galimos subsidijos netekus darbo vietos, kai yra planuojamas būsto įsigijimo ir kitais panašiais atvejais, kurie gali padėti kur kas paprasčiau pergyventi tam tikras sudėtingas finansines situacijas.

Subsidijų tipai

Subsidijos yra klasifikuojamos į tiesiogines ir netiesiogines.

Tiesioginės subsidijos yra skiriamos tuomet, kai norisi remti mokslinius tyrimus, kai orientuojamasi į įmonės veiklos gerinimą, pavyzdžiui, norisi padėti integruoti užsieniečius arba diegti inovatyvias technologijas, kurios optimizuoja darbus.

Netiesioginės subsidijos yra pateiktos mokestinėmis bei kitomis lengvatomis, gali suteikti kreditinę pagalbą ir panašiai.

Subsidijos Lietuvoje

Lietuvos valdžia stengiasi padėti ir verslams, ir fiziniams asmenims pagerinti savo situaciją ir tiesia pagalbos ranką, kai jos reikia. Žinoma, kad tik domintis galima sėkmingai pasinaudoti tokia pagalba, kuri yra siūloma. Taigi, reikia sekti įstatymus.

Šiuo metu viena dažniausiai minimų subsidijų yra skirta pirmojo būsto įsigijimui. Tiesa išmokos vis mažėja, kadangi didelei daliai žmonių ji jau buvo suteikta, tad natūralu, kad galiausiai biudžetas senka. Subsidijos yra baigtinės ir dažniausiai duodamos tam tikram periodui arba kol yra išdalinama tam tikra pinigų suma.

Subsidija pirmojo būsto įsigijimui

Viena dažniausiai visuomenei žinomų subsidijų yra skirta pirmojo būsto įsigijimui. Jos tikslas yra padėti jaunai šeimai kur kas paprasčiau pradėti gyvenimą Lietuvoje, būtent kuriame nors šalies regione. Tiesa, ribos, kur galima pirkti patį pirmą būstą, vis labiau plečiasi, tad gerai tai, kad šiuo metu keliami ribojimai yra minimalūs.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje yra nurodoma, kad subsidija „Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms“  taikoma šeimoms, kurios atitinka šiuos kriterijus:

  • neauginantiems vaikų – 15 proc.;
  • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
  • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
  • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

2024 m. finansinei paskatai teikti numatyta 4,5 mln. eur. Paramą gali gauti asmenys, kurie:

  • yra ne vyresni nei 36-erių metų amžiaus.
  • Būstas atitinka keliamas regionines ribas.
  • Atitinka kitus keliamus kriterijus. 

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

Subsidijos įmonėms

Verslai, kurie atitinka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus, gali teikti paraišką negrąžinamai subsidijai gauti. Ji teikiama per VMI puslapį. Keliami reikalavimai apima: vidutinės mėnesio apyvartos rodiklius, nustatytą periodą ir t.t.

Subsidijos darbo užmokesčiui

Taip pat Lietuvoje dažnai minimos subsidijos darbo užmokesčiui. Jos metu juridinis asmuo gauna paramą, jeigu įdarbina tam tikrus kriterijus atitinkantį fizinį asmenį. Daugiau informacijos apie šią subsidiją galite gauti Užimtumo Tarnyboje.