Ligos išmoka dirbantiems su individualios veiklos pažyma


Ne visi individualia veikla besiverčiantys asmenys žino, kad jie taip pat turi galimybę pasinaudoti nedarbingumo išmoka, kai serga. Sužinokite detales straipsnyje: ligos išmoka dirbantiems su individualios veiklos pažyma.

Teise pasinaudoti ligos išmoka turi asmenys, kurie iki pirmos ligos dienos per 12 mėnesių turi ne trumpesnį nei 3 mėn. darbo stažą, o per 20 mėnesius –ne trumpesnį nei 6 mėn. darbo stažą.

Asmenys, kurie dirba su individualios veiklos pažyma, stažą “renka” pagal sumokėtas įmokas. 1 mėn. stažas įgyjamas sumokėjimus 1 mėnesio socialinio draudimo įmokas. Jeigu jos mažesnės – proporcingai įgyjamas ir mažesnis stažas (skaičiuojama mėnesiais).

Kokia įmokas mokėti, kad gaučiau nedarbingumo išmoką?

Mokama nuo 90 proc. ind. veiklos apmokestinamų pajamų, neatėmus VSD ir PSD:

  • 12,52 %
  • 14,62 % (jei asmuo kaupia pensijai papildomai 1,8 %);
  • 15,52 % (jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 %).

Įmokos turi būti sumokamos iki ateinančių metų gegužės 1  dienos.

Asmuo besiverčiantis individualia veikla per metus negali sumokėti  įmokų nuo daugiau nei 43 VDU sumos – 53 380,20 Eur:

VSD – 6 683,20 Eur;

VSD – 7 804,19 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 2,1 proc.);

VSD – 8 284,61 Eur (jei kaupia pensijai papildomai 3 proc.);

PSD – 3 725,94 Eur.

Jeigu norite gauti ligos išmoką, tokiu atveju deklaruojant pajamas iki gegužės 1 dienos reikia sumokėti Valstybinio socialinio draudimo įmokas, kurios siekia 29,7 procentų nuo pusės apmokestinamųjų pajamų (arba 31,7 procentus, jeigu kaupiate II pakopoje).

Dirbantis asmuo pats gali nuspręsti, ar įmokos bus mokamos nuo 1 mėn. MMA, ar nuo faktiškai nurodomų pajamų per mėnesį. Jeigu nusprendžiama mokėti nuo planuojamų pajamų, tokiu atveju deklaruojant pajamas būtina nurodyti gautą skirtumą. Tiesa, verta pažymėti, kad asmuo, kuris pasiima nedarbingumą dėl ligos, pirmas dvi dienas negauna jokių išmokų. Ligos išmoka mokama tik nuo trečiosios nedarbingumo dienos ir mokama tik už darbo dienas (tai yra nuo I iki V), kol yra sergama neįskaičius savaitgalio. Jeigu nedarbingumas dėl ligos pasiimamas ne dėl Jūsų, tačiau dėl artimo žmogaus ligos – tokiu atveju nedarbingumas yra mokamas nuo pačios pirmos dienos.

Jeigu asmuo nori gauti ligos išmoką, tokiu atveju jis privalo pateikti ir SAV pranešimą. Kodėl? Paprasčiausiai be SAV pranešimo SODROS sistemoje nebus matomos žmogaus įmokos, tad natūralu, kad nebus mokamos ir išmokos. Jeigu įmokos bus mokamos nuo MMA tokiu atveju nustatomas išmokos dydis skaičiuojamas pagal sumokėtas įmokas ir vertinamas paskutinius 3 mėnesių vidurkis. Pagal įstatymus, ligos išmoka negali būti mažesnė nei 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Skaičiuojama, kad minimali išmoka už vieną dieną siekia apie 6 eurus. Žinoma, kai pateiksite metinę pajamų deklaraciją – išmokos bus perskaičiuojamos ir pamačius trūkumą jis bus padengtas. Tam nereikės rašyti jokio prašymo – viskas bus atlikta automatiškai po deklaracijos.

Taigi, socialinio draudimo įmokos gali būti mokamos avansu. Ir tai daryti verta, jeigu norite būti tikras, kad susirgus pavyks gauti išmoką.

Svarbu atsiminti, kad būtina pateikti SAV pranešimą. Kitu atveju, net ir mokant įmokas avansu – susirgus išmokos gauti nepavyks.

Išmokos dydis yra nustatomas pagal sumokėtas pajamas remiantis paskutiniais trimis mėnesiais, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus vasario mėnesį vertinamos pajamos, turėtos spalio, lapkričio ir gruodžio mėn.

Jeigu perskaičius straipsnį jums vistiek kilo klausimų – tokiu atveju siūlome kreiptis į artimiausią SODROS skyrių, kur bus suteikta visa reikalinga informacija.