Mažoji Bendrija mokesčiai: MB apmokestinimas Lietuvoje

Mažoji bendrija (MB): mokesčiai

„Mažoji Bendrija“ (MB) Lietuvoje yra ne tik itin mėgstama, bet ir dažnai pasirenkama verslo forma, leidžianti veikti nuo 1 iki 10 fizinių asmenų. Svarbiausia, kad būtų išrinktas vadovaujančias pareigas užimantis asmuo, kuris bus atsakingas už dalyvių susitikimų organizavimą, darbų paskirstymą ir t.t.

Ši veiklos forma yra itin patraukli dėl kelių priežasčių: tai – ribotos atsakomybės juridinis asmuo, todėl nariai nerizikuoja savo asmeniniu turtu. Be to, čia nėra reikalavimo dėl įstatinio kapitalo, norint įsteigti MB.

Kokius mokesčius privalo mokėti Mažoji Bendrija?

Kiekviena mažoji bendrija (MB) susiduria su skirtingais mokesčių tipais, kurie privalo būti sumokėti pagal Lietuvos teisės aktus. Priklausomai nuo bendrijos veiklos tipo, pajamų dydžio, narių skaičiaus ar kitų specifinių kriterijų, gali būti taikomos skirtingos mokesčių tarifų lengvatos. Šiame straipsnyje detaliai aptarsime kiekvieną MB mokamą mokestį ir jo specifikaciją.

Mažosios bendrijos pelno mokestis (PM)

Jis gali būti trijų dydžių:

 • Standartinis –  15 %  nuo pelno. 
 • Lengvatinis – 5 % nuo pelno. Šis lengvatinis mokestis yra taikomas tokiu atveju, jeigu Bendrijoje yra mažiau nei 10 asmenų, taip pat, kai metinės pajamos nesiekia 300 000 eurų ir nariai neturi daugiau kaip 50 % akcijų kitose įmonėse. Daugiau informacijos apie lengvatinį PVM tarifą galite sužinoti VMI parengtame video „Lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas“. 
 • Lengvatinis – 0 %  nuo pelno. Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) nurodo, kad pirmus metus galimas lengvatinis 0 % tarifas ir jis galimas tokiu atveju, kai MB metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, bendrijoje yra ne daugiau nei 10 narių bei neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų. Įstatymų pakeitimus galite skaityti čia. Daugiau informacijos apie lengvatinį PVM tarifą galite sužinoti VMI parengtame video „Lengvatinis 0 proc Pelno mokesčio tarifas“.

Mažosios bendrijos pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Pridėtinės vertės mokestis turi būti mokamas tokiu atveju, jei Mažosios Bendrijos:

 • Pajamos iš atliekamos veiklos per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės kaip 45 000 eurų.
 • Per 1 kalendorinius metus yra įsigyta prekių už 14 000 eurų ir daugiau iš kitų Europos Sąjungos valstybių.
 • MB nariai yra atsakingi už kelis juridinius vienetus ir kurių rodikliai atitinka anksčiau pateiktus pajamų kriterijus.

Jei atitinkate minėtas sąlygas, privalote mokėti 21% PVM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie PVM įsipareigojimus, siūlome peržiūrėti VMI parengtą vaizdo įrašą pavadinimu „Juridinio asmens PVM prievolės įsiregistravus PVM mokėtoju“.

Svarbu! VMI paruošė „PVM įstatymo taikymo naujovės 2023 metais“ video, kuris yra aktualus ne tik buhalteriams, tačiau ir turintiems savo MB.

Mažosios Bendrijos pelno paskirstymo pajamos (PPP)

Kai MB narys gauna pajamas iš paskirstyto pelno, jis privalo sumokėti 15% gyventojų pajamų mokestį.

Mažosios Bendrijos gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Gyventojų pajamų mokestis siekia 20%. Šis mokestis taikomas lėšoms, kurias narys išsiima asmeniniams poreikiams. Tokios išmokos priskiriamos B klasifikacijai, todėl mokestis mokamas po to, kai MB narys pateikia metinę pajamų deklaraciją, kurią reikia pateikti iki kitų metų gegužės 1 d.

Mažosios Bendrijos nekilnojamojo turto mokestis (NT MOKESTIS)

Šis mokestis yra mokamas tik tokiu atveju, jei Mažoji Bendrija turi registruoto turto. Mokesčio dydis svyruoja nuo 0,3 % iki 3 %.

Mažosios Bendrijos valstybinis socialinis draudimas (VSD)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas pateiktas čia. Atkreipkite dėmesį į redakcijas. 

Valstybinio socialinio draudimo mokesčiai yra mokami Sodrai. Juos apmoka – pati Mažoji Bendrija. Mokestinė našta siekia:

 1. 13,83 % nuo 50 % asmeniniams poreikiams išimtų MB nario lėšų.
 2. + 2,4 % , jeigu narys papildomai kaupia pensijai.
 3. + 3 %, jeigu narys papildomai kaupia pensijai.

Mažosios Bendrijos privalomas sveikatos draudimas (PSD)

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas yra 6.98% nuo 50% MB nario išimtų lėšų asmeniniams poreikiams. Svarbu paminėti, kad mokama suma negali būti mažesnė už 6,98% nustatyto metinio minimalaus atlyginimo (2023 m. – 6,98% nuo 840 €, t.y. 58,63 EUR). Mažoji Bendrija gali padengti šį mokesčio įsipareigojimą.

Metinė MB narių PSD suma turi būti bent 6,98% nuo 12 tais metais galiojančio mėnesinio minimalaus atlyginimo (MMA). Tačiau ši nuostata netaikoma asmenims, apie kuriuos kalbama įstatymo straipsniuose:

 • Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5, ir 7 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje;
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje.

Valstybinis socialinis draudimas ir Privalomasis socialinis draudimas gali būti nemokamas tokiais atvejais, kai:

 • gaunate senatvės ar netektote darbingumo (neįgalumo) pensiją;
 • gaunate šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją;
 • gaunate su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (neįgalumo) pensiją (iš kitos ES narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo);
 • esate laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • esate pasiekęs senatvės pensijinį amžių.

MB vadovo mokesčiai, kuris yra ir MB narys

MB vadovo mokesčiai (kai jis yra ir MB narys) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas, kurie turi būti mokami, yra:

 • GPM – 15 % MB narys pats moka mokesčius, metams pasibaigus;
 • VSD ir PSD – mokėti nereikia.

MB vadovo, kuris nėra MB narys, mokesčiai nuo pajamų

MB vadovui, kuris nėra MB narys, mokesčiai skaičiuojami atitinkamai, kaip nuo darbo santykių:

 • GPM – 20 % Bendrija išskaičiuoja ir sumoka GPM už vadovą (ne narį);
 • VSD mokama tokia pačia tvarka, kaip ir už asmenis, kurie turi darbo santykius. Tarifai: 15,70%, 17,50% arba 8,70% (papildomai 1,8% arba 3% jeigu kaupiama pensijai).

Dar tik pradedate veiklą ir svarstote, ką pasirinkti geriau: Mažąją Bendriją (MB) ar Individualią Veiklą pagal pažymą? Paruošėme jums išsamų palyginimą tarp šių dviejų veiklos formų štai čia.