MB likvidavimas - kas tai?

MB likvidavimas – galimybė greitai užbaigti veiklą, kurios tęstinumas neturi ateities. Mažoji bendrija yra viena dažniausiai pasirenkamų ir viena labiausiai mėgstamų verslo įteisinimo formų. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, kuris nerizikuoja savo turtu nepasisekimo atveju. Taip pat labai gerai yra tai, kad nereikalingas įstatinis kapitalas, galiausiai, nors vadovas yra vienas, tačiau bendrijos narių yra daugiau, tad galima pasidalinti atsakomybes.

Tiesa, ne visada MB yra sėkminga. Tuomet reikia pagalvoti – ar įmonės likvidavimas nėra pats geriausias pasirinkimas. Apie tai, kaip reikia tinkamai likviduoti mažąją bendriją ir yra šis straipsnis.

Mažosios bendrijos likvidavimo būtinybė

Mažosios bendrijos įmonės likvidavimas atliekamas remiantis 30 str. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas. Įstatyme yra detalizuojama, kad likviduoti mažąją bendriją yra galima ir: “Mažoji bendrija gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais”.

Mažosios bendrijos likvidavimas priklauso nuo situacijos, dokumentų, kuriuos reikia tvarkyti ir t.t. Likvidavimo trukmė gali siekti tik kelis mėnesius arba trukti net kelerius metus. Dažniausiai buhalteris įvertinęs bent jau preliminariai dokumentus gali patikslinti – kiek truks mažosios bendrijos likvidavimo procesas.

Savarankiškas MB likvidavimas

Svarbu atkreipti dėmesį į tai kad sprendimą likviduoti mažąją bendriją turi priimti MB dauguma. Kitu atveju, jeigu sutinka ne dauguma – reikia ieškoti kito kompromiso. Tai gali būti įmonės pardavimas ar t.t.

Jeigu MB yra nemoki ir tai yra likvidavimo priežastis – pirmiausia įmonė turi skelbti bankrotą. Jį paskelbus mažoji bendrija yra likviduojama atsižvelgus į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytą tvarką.

Nusprendus, kad MB reikia likviduoti, nustatoma data – kada tai įsigalios. Nuo sutartos datos – mažosios bendrijos statusas yra likviduota.

Priverstinis MB likvidavimas

Taip pat sprendimą likviduoti mažąją bendriją gali priimti ne tik nariai, tačiau ir teismas. Tokiu atveju atliekamas priverstinis likvidavimas. Mažoji bendrija gali būti likviduojama priverstine tvarka tuomet: „Kai sprendimą likviduoti mažąją bendriją priima Juridinių asmenų registro tvarkytojas, mažoji bendrija likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva”.

Žinoma, tiek norint likviduoti savarankiškai, tiek darant tai priverstinai – geriausia yra tartis su specialistais, kadangi įstatymai kinta, tad itin svarbu juos išmanyti. Tai leis ne tik juridinio asmens steigimą, tačiau pagal poreikius ir likvidavimo arba pertvarkymo procesą padaryti tiksliu ir be klaidų.

Jeigu mažosios bendrijos likvidavimo procesą pradėjo teismas – statusas tampa galiojančiu nuo teismo paskirtos datos.

Likvidatoriaus svarba MB likvidavimo procese

Mažosios bendrijos įstatyme yra nurodoma, kad: „Sprendimą likviduoti mažąją bendriją priėmęs narių susirinkimas arba teismas privalo paskirti likvidatorių. Jeigu skiriama keletas likvidatorių, sudaroma likvidacinė komisija. Šiuo atveju likvidatoriais gali būti skiriami tik mažosios bendrijos nariai ir vienas iš likvidatorių skiriamas likvidacinės komisijos pirmininku. Jeigu mažoji bendrija įsteigta ribotam laikui, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos, mažosios bendrijos narių susirinkimas privalo paskirti likvidatorių (likvidatorius) arba priimti sprendimą pratęsti veiklos laikotarpį ir pakeisti mažosios bendrijos nuostatus”.

Nors mažosios bendrijos likvidavimo procese svarbūs visi jos nariai, tačiau patį procesą atlieka specialistas, kurio pareigos yra likvidatorius. Tą dieną, kai yra patvirtinama, kad įmonė yra likviduota – juridinio asmens savininkas nebeturi galių, viskas yra likvidatoriaus rankose.

Likvidatoriaus svarba procese

Likvidatoriaus teikiamos funkcijos yra:

  • Juridinį asmenų centrą informuoti apie savo statusą, pateikti kontaktinę informaciją.
  • Jo darbas yra pasirūpinti, kad būtų tinkamai sutvarkytos ir apmokėtos visos MB prievolės.
  • Jeigu yra skolininkų – jis turi kontaktuoti su jais.
  • Esant kokiam nors turtui – perduoti MB nariams.
  • Mažosios bendrijos likvidatorius sužiūri apskaitinius niuansus, patvirtina juos.
  • Mažosios bendrijos likvidatorius paruošia dokumentus.
  • Jis turi sudaryti MB likvidavimo aktą.

Mažosios bendrijos likvidavimo viešinimas

Mažosios bendrijos įstatymo nustatyta tvarka yra pabrėžiama, kad likvidatorius turi: „Apie priimtą sprendimą likviduoti mažąją bendriją likvidatorius (likvidacinė komisija) turi viešai paskelbti mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbti vieną kartą ir pranešti visiems mažosios bendrijos kreditoriams raštu. Skelbime ir pranešime turi būti nurodyta:

1) mažosios bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė;

2) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie likviduojamą mažąją bendriją;

3) sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo data”.

Likvidatorius taip pat turi pasirūpinti, kad tiek juridinių asmenų registro tvarkytojui, tiek viešai būtų paskelbta informacija apie mažosios bendrijos likvidavimą. MB turi būti pašalinama iš juridinių asmenų registro.