Nuo COVID-19 nukentėję savarankiškai dirbantys gyventojai iki lapkričio 22 d. gali teikti paraiškas subsidijai gauti

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija atnaujino subsidijų skyrimo savarankiškai dirbantiems aprašą.  Individualią veiklą 2020 m. vykdę gyventojai, kurių veikla buvo įtraukta į apribotų veiklų sąrašą dėl  COVID-19 ir kurie atitinka apraše nustatytus kriterijus, supaprastiną paraiškos formą vienkartinei negrąžintinai subsidijai gauti gali pateikti per Mano VMI iki š. m. lapkričio 22 d.

Atnaujinta subsidijų skyrimo tvarka aktuali kūrybinių profesijų atstovams. Tiems,  kurie vykdo individualią veiklą ir gauna autorinius atlyginimus, honorarus ar kitokių apmokestinamųjų pajamų iš kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų. Taip yra, nes keičiasi 2019 m. gautų apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas. Paraiškas gali teikti visi gyventojaikurie to nesuspėjo padaryti anksčiau galiojusių kvietimų metu.

Anksčiau, norint gauti subsidiją, vienas iš kriterijų numatė, kad gyventojo visos ne iš individualios veiklos 2019 m. gautos pajamos neturi viršyti 6660 Eur. Į šią sumą buvo įskaičiuojami ir gyventojo iš Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA, asociacijos LATGA, audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA gauti autoriniai atlyginimai, honorarai ir kitos pajamos. Dabar jos į minėtą 6660 Eur sumą neįskaičiuojamos. Tiesa, į subsidiją pretenduojantys gyventojai negali būti gavę kūrybinių prastovų išmokų[1]“,- sako VMI Mokestinių prievolių departamento atstovė Danutė Laurinavičienė, pažymėdama, kad subsidija savarankiškai dirbantiems yra vienkartinė, todėl į ją pakartotinai negali pretenduoti gyventojai, kurie tokią subsidiją jau gavo pagal anksčiau skelbtus kvietimus, galiojusius iki š.m. birželio 1 d. ir rugsėjo 1 d.

Paraišką subsidijai gauti galima pateikti prisijungus prie Mano VMI.   „Vykdomos paslaugos“ > „Užsakyti naują paslaugą“ > „Kitos paslaugos“ > „Pateikti paraišką individualią veiklą vykdančio asmens subsidijai gauti“. Atsidariusiame lange pasirinkus „Pildyti dokumentą portale“ bei atlikus tolimesnius veiksmus.

 „Paraiškos pateikimo procesas nepasikeitė. Prisijungus prie Mano VMI gyventojai ras jau užpildytą paraišką, su kuria tereikia susipažinti. Svarbu įsitikinti, jog pateikti duomenys yra korektiški ir patvirtinti. Paraišką pateikęs gyventojas asmenine žinute Mano VMI bus informuojamas, ar jo paraiška yra tenkinama, ar ne. Jeigu paraiška netinkama, tai kodėl“, – sako Danutė Laurinavičienė.  

Subsidija gali būti skiriama gyventojui, vykdančiam individualią veiklą, kai tenkinamos šios sąlygos:

  1. 2020 m. vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir / ar verslo liudijimą, įtrauktą į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą:

  • ribojamų individualių veiklų pagal pažymą sąrašas yra čia,

  • ribojamų veiklų pagal verslo liudijimą sąrašas yra čia.

  1. 2020 m. vykdytos individualios veiklos trukmė atitinka bent vieną iš šių punktų:

  • individualią veiklą pagal pažymą gyventojas buvo įregistravęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba

  • verslo liudijimą (-us) gyventojas buvo įsigijęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba

  • jeigu gyventojas keitė individualios veiklos formą, tačiau bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė sudaro ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų (nenutrūkstamai ar su pertraukomis) nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai.

  1. Gyventojo 2019 m. gautos apmokestinamosios pajamos, išskyrus pajamas iš individualios veiklos bei autorinius atlyginimus, honorarus ir kitas apmokestinamąsias pajamas, gautas iš Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA, asociacijos LATGA, audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA, neviršija 6 660 Eur, o 2020 m. gautos visos apmokestinamosios pajamos neviršija 21 852 Eur.

  2. Gyventojas yra pateikęs pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m. (jei privalo).

  3. Gyventojas nėra gavęs kūrybinių prastovų išmokų[2].

Taip pat gyventojas negali būti bankrutuojantis; privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; savo vardu finansų įstaigoje atidarytą atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą; turi nevykdyti veiklos sektoriuose, kurie išvardyti Europos Komisijos Reglamente[3].

Subsidijos dydis priklausys nuo veiklos vykdymo laikotarpio ir formos.

Jeigu gyventojas vykdė individualią veiklą pagal pažymą, subsidija sudarys 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, subsidija sudarys 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur.

Jei gyventojas individualią veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, jam bus skirta 100 Eur subsidija.

Jei gyventojas vykdė ir individualią veiklą pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, arba pakeitė vieną veiklos formą į kitą, jam skiriama viena subsidija, kuri gali sudaryti: 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo visų 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, t. y. bus sudedamas pajamų mokestis, apskaičiuotas už abi veiklos vykdymo formas.

Subsidijų vertinimo procesas.

Gautas paraiškas VMI perduoda įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar gyventojui gavus subsidiją nebus viršyta didžiausia leistina pagalbos suma, nustatyta Europos Komisijos reglamentu[4]. LVPA tinkamų subsidijuoti paraiškų sąrašą pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, gyventojui ją perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Primename, jog konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. Konsultacijos aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

 

[1] pagal Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“.

[2] pagal Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“

[3] Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje.

Info: vmi.lt

Taip pat skaitykite: „Sodros“ išmokos ir įmokos – ko tikėtis 2022-ais metais?