PSD abiturientams: ar man reikia mokėti?

PSD abiturientamas kiekvienais metais kelia daug klausimų. Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ypač turėtų susirūpinti jaunuoliai, kurie šiais metais baigė vidurinę arba aukštąją mokyklą. Iki rugpjūčio pabaigos jie bus draudžiami valstybės lėšomis. O kas tada?

Jei iki rugsėjo pabaigos nepradės studijuoti, dirbti arba jei Užimtumo tarnyba jiems nesuteiks bedarbio statuso – tokiais atvejais PSD įmoką reikės sumokėti patiems.

Kam reikia mokėti?

Šių įmokų mokėjimas Lietuvoje yra privalomas. Apdraustiesiems valstybė garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą, tuo tarpu žmonės, neturintys PSD, už medicinos paslaugas turi susimokėti patys – nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba.

Jei asmuo dirba pagal darbo sutartį – PSD įmokas „Sodrai“ perveda darbdavys. Asmenys iki 18 metų, nuolatinių (dieninių) studijų studentai, valstybės remiami asmenys, bedarbiai ir kiti yra draudžiami valstybės lėšomis.

Tie gyventojai, kurie nedirba, neieško darbo, nesimoko ir nėra draudžiami valstybės lėšomis – minimalias įmokas turi mokėti patys.

Baigiau mokyklą

Nesumokėjus įmokos iki einamojo mėnesio pabaigos, nutrūksta sveikatos draudimas – reikia mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas ir kaupiasi skola, kurią vis tiek reikės padengti.

Nuolatinių (dieninių) studijų studentai yra draudžiami PSD valstybės lėšomis, tad įstojusiems į universitetą ar tęsiantiems studijas nereikia rūpintis PSD įmoka.

Tiesa, jei studentas norės derinti mokslus su darbu pagal individualios veiklos pažymėjimą, verslo liudijimą ar kitą savarankiškos veiklos formą, nustatyto dydžio PSD įmokas jis turės sumokėti.

Užsienis…

Tie jaunuoliai, kurie išvyksta studijuoti į Europos Sąjungos ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicarijos (profesinėse, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės (dieninės) studijų formos studijų programas), kasmet kviečiami pateikti teritorinei ligonių kasai pažymą ant originalaus aukštosios mokyklos blanko. Dokumentas patvirtina, kad jie studijuoja nuolatinių studijų programoje. Netinka tokių pažymų kopijos ar kvietimai studijuoti.

Išvykstantiems studijuoti į minėtas šalis – verta turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja būtinąją medicinos pagalbą užsienyje. ES šalių studentų PSD galioja vienerius mokslo metus, todėl tęsiant studijas ES, dokumentą (pažymą) apie mokslus reikia pateikti kasmet.

Lietuvos piliečiai, kurie išvyksta studijuoti į kitas šalis (pvz., JAV, Jungtinę Karalystę), nėra draudžiami PSD valstybės lėšomis. Svarbu prisiminti, kad kitose šalyse studijuojantys jaunuoliai savo sveikatos draudimu turi pasirūpinti patys ir draustis privačioje draudimo bendrovėje.

Įstojusieji į JK aukštąsias mokyklas iki 2020 m. gruodžio 31 d. PSD yra draudžiami PSD valstybės lėšomis iki studijų pabaigos, tačiau ne ilgiau nei iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Panaši tvarka galioja studentams išvykstantiems į užsienio universitetus pagal mainų programas. Jei vykstama į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, PSD mokėti nereikės, o tose šalyse studentas galės naudotis medicinos paslaugomis. Ligonių kasos dengia patirtas išlaidas. Tuo tarpu vykstantiems į kitas šalis reikėtų patiems pasirūpinti draudimu (ligonių kasos nedengia) – kitaip gali tekti mokėti už sveikatos paslaugas iš savo kišenės.

Studijuojantiems užsienio aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programą taip pat patartina atkreipti dėmesį, kada oficialiai prasideda mokslo metai. Moksleiviai ir nuolatinių (dieninių) studijų studentai PSD yra draudžiami valstybės lėšomis ir šis draudimas galioja iki rugpjūčio pabaigos.

Jei studijos pradedamos nuo rugsėjo, PSD galioja ir toliau. Tačiau jei mokslai prasideda spalį, PSD įmoką už rugsėjį reikia sumokėti savarankiškai. Sveikatos draudimo įmokas galite sumokėti internetu. Mokėti PSD įmokas savarankiškai reikia kodu 444.

Pasitikrinti, ar esate apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, galima čia.