PVM klasifikatorių lentelė (PVM tipai)

PVM klasifikatorių lentelė (PVM tipai)

Kiekviena įmonė turėtų žinoti kokį PVM klasifikatoriaus kodą (PVM tipą) turėtų taikyti registruodama sąskaitas PVM sąskaitų faktūrų registre. Žemiau pateikiame lentelę, kurioje glaustai paaiškinta, kokiais atvejais ir kokį PVM klasifikatoriaus kodą (PVM tipą) pasirinkti.

Mokesčio 

kodas (MK)

MK nurodymas PVMsąskaitų faktūrųregistre

Aprašymas

Mokesčio

tarifas(%)

 

Gaunamų

Išrašomų

  

1

2

3

4

5

 PVM1 x* x*** Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis) 21
 PVM2  x* x Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19 str. 3 dalis) 9
 PVM3  x* x Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (PVMĮ 19 str. 4, 5 dalys) 5
 PVM4 (negalioja)    
 PVM25 x x  Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 21
 PVM26 x x Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 9
 PVM27 x x Atvejai, kai pirkėjas išskaito ir sumoka PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas (PVMĮ 96 straipsnis) 5
PVM5 x*xAtvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20–33 ir 112 straipsniai)-
PVM6-xAtvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai)21
 PVM7 - x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai) 9
 PVM8 - x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai) 5
 PVM28 -x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai) 0
 PVM29 -x Atvejai, kai prekės (paslaugos) yra suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 ir 8 straipsniai) -
 PVM9 -x PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis) 21
 PVM30 -x PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis) 9
 PVM31 -x PVM mokėtojo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ir nuosavybės teise priklausančio ar nepriklausančio pastato (statinio) esminis pagerinimas (PVMĮ 6 straipsnis) 5
 PVM10 (negalioja)    
 PVM32 x*x Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (PVMĮ II, III skirsniai) 21
 PVM33 x*x Atvejai, kai sandoriams taikoma speciali apmokestinimo schema (marža) (PVMĮ II, III skirsniai) 0
 PVM12- xPrekių eksportas (PVMĮ 41 straipsnis) 0
 PVM13 -xES PVM mokėtojams patiektos prekės (PVMĮ 49 str.. 1,4 dalys)0
 PVM14x*xKiti sandoriai (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)0
PVM15 -x Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje, bet PVM atskaita galima pagal PVMĮ 58 str. 1 dalies 2 punkto nuostatas)-
 PVM34-xUž Lietuvos ribų patiektos prekės ir/ar suteiktos paslaugos (atvejai, kai PVM neskaičiuojamas, nes prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir yra ne PVM objektas Lietuvoje, o PVM atskaita atsižvelgiant į PVMĮ 58 str. nuostatas negalima)-
 PVM16 x-Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)21
 PVM17 x- Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)9
 PVM18 x - Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)5
 PVM35x**- Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)0
 PVM36x**- Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 41 ir 122 straipsniai)-
 PVM19x**x Atvejai, kai Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo, trikampėje prekyboje esančio tarpininkaujančia šalimi (antrasis asmuo), iš vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytos prekės iš karto buvo nugabentos į kitą valstybę narę, kurioje patiektos tos kitos valstybės narės PVM mokėtojui (PVMĮ 122 straipsnio 3 dalis)-
 PVM20x- Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)21
 PVM37x- Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)0
 PVM38x**- Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 3 punktas)0
 PVM39 x**-Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas) -
PVM21x- Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)21
 PVM40x- Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis)5
 PVM41x**- Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 3 punktas)0
 PVM42x**- Iš ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 1 dalies 2 punktas)-
PVM22 (negalioja)    
 PVM43x-Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)21
 PVM44x- Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)9
 PVM45x-Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)5
 PVM46 x**- Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas paslaugas PVM pirkėjas neapskaičiuoja (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys) 0
 PVM47x**-Atvejai, kai už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje tiekiamas prekes ir / ar teikiamas kitas paslaugas PVM apskaičiuoja ir sumoka pirkėjas (PVMĮ 95 str. 3, 4 ir 5 dalys)-
PVM23-- Sumokėtas importo PVM21,9,5
 PVM24-- Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI21,9,5
 PVM48x**- Už Lietuvos ribų įsigytos prekės ir/ar paslaugos (įskaitant atvejus, kai apskaičiuotas užsienio šalies PVM ir atvejus, kai prekės importuojamos vidaus vartojimui) (atvejai, kai prekių ir/ar paslaugų įsigijimas laikomas įvykusiu už Lietuvos ribų ir pardavimo PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes įsigijimas - ne PVM objektas Lietuvoje)-
 PVM49x-Atvejai, kai žemės ūkio produkcija ir paslaugos įsigytos iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema6
 PVM100xxKiti atvejai 
  x – mokesčio kodo (MK) elementą privaloma užpildyti x* - Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras pildomas, o MK elementas nepildomas, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš LT PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti ir/ar sumokėti PVM (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių priedo 311912 elemento indeksą) x** - Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neprivaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautų PVM sąskaitų faktūrų, dėl kurių neatsiranda prievolė skaičiuoti PVM, duomenų (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių 10 punktą), tokiu atveju ir MK elementas nepildomas. Jeigu nurodytosios PVM sąskaitos faktūros mokesčių mokėtojo nuožiūra registruojamos ir teikiamos i.SAF, MK elementas privalo būti užpildytas. x*** - Kai Lietuvoje tiekiant prekes/teikiant paslaugas taikomas standartinis PVM tarifas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre MK elementas gali būti nenurodytas (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių 26.7 punktą).