PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų pildymas


Mokesčių administratorius, siekdamas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, turi teisę apmokestinamajam asmeniui įteikti raštišką nurodymą (FR0786) nustatytu periodiškumu teikti Registrų duomenis už tame nurodyme nustatytą laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė nei apmokestinamajam asmeniui nurodymo įteikimo data.

Iki 2016 m. spalio 1 d. PVM mokėtojai turi teikti VMI prie FM patvirtintas FR0671, FR0672 formas.

Nuo 2016 m. spalio 1 d. apmokestinamieji asmenys privalomai, naudodamiesi i. MAS, turės pateikti duomenis apie išrašomas ir gaunamas PVM sąskaitas faktūras.

  • Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre dokumentai registruojami jų gavimo data.
  • Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos visos per mokestinį laikotarpį PVM mokėtojo išrašytos prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo bei avanso gavimo PVM sąskaitos faktūros, išskyrus PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų suteikimo PVM sąskaitas faktūras.
  • PVM deklaracijos duomenys neprivalo sutapti su Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenimis, nes į registrą netraukiami kasos aparato kvitai. EKA kvitai Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojami.
  • Gaunamas sąskaitas faktūras, buhalterines pažymas ir t.t. apmokestinamasis asmuo Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre gali registruoti savo nuožiūra.

Daugiau informacijos VMI.