Sąskaitų išrašymas: viskas, ką reikia žinoti


Išankstinis prekių (paslaugų) tiekėjo ir pirkėjo susitarimas išreiškiamas žodiniu ar raštišku susitarimu. Susitarimą gali įrodyti ir PVM sąskaitų faktūrų tvarkymas (pvz., pirkėjas už tiekėją (tiekėjo vardu) išrašytą PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus, prekių (paslaugų) tiekėjas – į išrašytų), sutartys, apmokėjimai už prekes (paslaugas), prekių gabenimo dokumentai, susirašinėjimai ir pan. Sąskaitų išrašymas: viskas, ką reikia žinoti.

Kad mokesčių administratoriui paprašius abi šalys galėtų įrodyti, jog išankstinis susitarimas buvo sudarytas, rekomenduojama, kad abi sandorio šalys išsaugotų išankstinio susitarimo įrodymą.

Kada pirkėjas turi teisę išrašyti už pardavėją PVM sąskaitą faktūrą? Atvejai:
  • PVM sąskaitas faktūras už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją visais atvejais išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas.
  • Ūkininkui, kuriam taikomas PVM kompensacinio tarifo schema, visais atvejais PVM sąskaitas faktūras turi išrašyti žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas ir nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, visuomeninio maitinimo įmonėms, prekybinėms bendrovėms ar kitiems.

Gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla, kiekvieną kartą už suteiktas paslaugas arba parduotą prekę privalo išrašyti sąskaitą-faktūrą. Sąskaita-faktūra individuali veikla nėra sudėtinga. Svarbiausia kuo detaliau užpildyti visas skiltis.

Sąskaitų išrašymas. Sąskaitoje-faktūroje yra nurodyti šie duomenys:
  1. Dokumento pavadinimas. Dokumento viršuje didžiosiomis raidėmis užrašoma SĄSKAITA-FAKTŪRA.
  2. Dokumento serijos numeris. Siūlome naudoti ne tik skaičius, tačiau ir raides. Pavydžiui, savo asmenvardžio raides: Jonas Petraitis – JP1, JP2 ir t.t.
  3. Nurodoma data. Apskaitos žurnale galite pasirinkti, ar fiksuoti sąskaitos išrašymo, ar pinigų gavimo datą.
  4. Nurodykite konkretų parduoto gaminio labai paslaugos pavadinimą, vienetus ir panašiai detalesnis apibūdinimas reikalingas ne paslaugos užsakovui, tačiau Jums pačiam.
  5. Nurodykite savo vardą, pavardę, pardavėjo kodą, asmens kodą, surenkamąja sąskaitą ir panašiai.

Sąskaitoje turi būti nurodyti ne tik paslaugos suteikėjo rekvizitai, tačiau ir paslaugos priėmėjo. Ne visi noriai dalinasi savo duomenimis, tad daugeliui atveju užtenka tik fizinio asmens vardo bei pavardės. Individualios veiklos sąskaita-faktūra Jums – būtina, tačiau paslaugos arba prekės gavėjas gali jos atsisakyti, gali nenurodyti savo asmens kodo, jeigu to nenori.

Rekomenduojame naudoti ir išankstines sąskaitas, kurios tampa mokumo garantija.

Asmuo, kuris per metus uždirbo daugiau nei 45 tkst/EUR privalo išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, o asmuo, kuris šios sumos neviršijo – išrašo sąskaitą-faktūrą. Anksčiau ant įprastos sąskaitos buvo reikalingas parašas – šiuo metu jo nebereikia.

Individuali sąskaita-faktūra gali skirtis. Svarbiausia “išlaikyti” būtinus punktus.

Sąskaita-faktūra individuali veikla – reikalinga kiekvieną kartą, kai tik individualia veikla besiverčiantis asmuo suteikia kokią nors paslaugą. Jeigu paslaugos priėmėjas tikina, kad sąskaita jam nėra reikalinga – ją išrašyti vis tiek būtina. Paprasčiausiai – neperduokite paslaugos gavėjui, pasilikite kopiją tik sau.

Sąskaita-faktūra individuali veiklos pagal pažyma visada turėtų būti po ranka. Lygiai taip pat kaip ir apskaitos žurnalas, kadangi VMI turi teisę prašyti įrodyti savo pajamas sąskaitomis.

Sąskaitos-faktūros pildymas bus greitesnis ir paprastesnis su sąskaita123, kadangi išsaugojus duomenis pavyks greičiau išrašyti sąskaitas.