Sąskaitų išrašymas: viskas, ką reikia žinoti


Išankstinis prekių (paslaugų) tiekėjo ir pirkėjo susitarimas išreiškiamas žodiniu ar raštišku susitarimu. Susitarimą gali įrodyti ir PVM sąskaitų faktūrų tvarkymas (pvz., pirkėjas už tiekėją (tiekėjo vardu) išrašytą PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus, prekių (paslaugų) tiekėjas – į išrašytų), sutartys, apmokėjimai už prekes (paslaugas), prekių gabenimo dokumentai, susirašinėjimai ir pan. Sąskaitų išrašymas: viskas, ką reikia žinoti.

Kad mokesčių administratoriui paprašius abi šalys galėtų įrodyti, jog išankstinis susitarimas buvo sudarytas, rekomenduojama, kad abi sandorio šalys išsaugotų išankstinio susitarimo įrodymą.

Kada išrašoma sąskaita faktūra?

Klausimas – kada išrašoma sąskaita faktūra yra visiškai normalus.

 • PVM sąskaitas faktūras už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją visais atvejais išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas.
 • Ūkininkui, kuriam taikomas PVM kompensacinio tarifo schema, visais atvejais PVM sąskaitas faktūras turi išrašyti žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas ir nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, visuomeninio maitinimo įmonėms, prekybinėms bendrovėms ar kitiems.

Gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla, kiekvieną kartą už suteiktas paslaugas arba parduotą prekę privalo išrašyti sąskaitą-faktūrą. Sąskaita-faktūra individuali veikla nėra sudėtinga. Svarbiausia kuo detaliau užpildyti visas skiltis.

Sąskaitos faktūros elementai

 • Dokumento pavadinimas. Dokumento viršuje didžiosiomis raidėmis užrašoma SĄSKAITA-FAKTŪRA.
 • Dokumento serijos numeris. Siūlome naudoti ne tik skaičius, tačiau ir raides. Pavydžiui, savo asmenvardžio raides: Jonas Petraitis – JP1, JP2 ir t.t.
 • Nurodoma data. Apskaitos žurnale galite pasirinkti, ar fiksuoti sąskaitos išrašymo, ar pinigų gavimo datą.
 • Nurodykite konkretų parduoto gaminio labai paslaugos pavadinimą, vienetus ir panašiai detalesnis apibūdinimas reikalingas ne paslaugos užsakovui, tačiau Jums pačiam.
 • Nurodykite savo vardą, pavardę, pardavėjo kodą, asmens kodą, surenkamąja sąskaitą ir panašiai.

Sąskaitoje turi būti nurodyti ne tik paslaugos suteikėjo rekvizitai, tačiau ir paslaugos priėmėjo. Ne visi noriai dalinasi savo duomenimis, tad daugeliui atveju užtenka tik fizinio asmens vardo bei pavardės. Individualios veiklos sąskaita-faktūra Jums – būtina, tačiau paslaugos arba prekės gavėjas gali jos atsisakyti, gali nenurodyti savo asmens kodo, jeigu to nenori.

Sąskaitos faktūros: išankstinės ir PVM

Rekomenduojame naudoti ir išankstines sąskaitas, kurios tampa mokumo garantija. Išankstinė sąskaita faktūra yra dokumentas, naudojamas išankstiniam apmokėjimui už prekes ar paslaugas gauti prieš jas pristatant klientui. Tai neįpareigojantis dokumentas, bet jis padeda tiekėjui ir klientui susitarti dėl mokėjimo sąlygų ir užtikrinti abiejų šalių finansinį saugumą.

PVM sąskaita faktūra – tai dokumentas, naudojamas prekių tiekimui ar paslaugų teikimui įforminti. Ji yra privaloma visiems PVM mokėtojams Lietuvoje. Asmuo, kuris per metus uždirbo daugiau nei 45 tkst/EUR privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, o asmuo, kuris šios sumos neviršijo – išrašo sąskaitą-faktūrą. Anksčiau ant įprastos sąskaitos buvo reikalingas parašas – šiuo metu jo nebereikia.

Sąskaitos faktūros elementai gali skirtis. Svarbiausia “išlaikyti” būtinus punktus.

Sąskaita-faktūra individuali veikla

Sąskaita faktūra yra privalomas apskaitos dokumentas individualią veiklą vykdantiems asmenims, nesvarbu, ar jie yra PVM mokėtojai, ar ne. Ji naudojama prekių pardavimui ar paslaugų teikimui įforminti ir yra pagrindas mokestiniams įsipareigojimams apskaičiuoti.

Ji reikalinga kiekvieną kartą, kai tik individualia veikla besiverčiantis asmuo suteikia kokią nors paslaugą. Jeigu paslaugos priėmėjas tikina, kad sąskaita jam nėra reikalinga – ją išrašyti vis tiek būtina. Paprasčiausiai – neperduokite paslaugos gavėjui, pasilikite kopiją tik sau.

Nepriklausomai nuo to, ar esate PVM mokėtojas – jūsų išrašoma sąskaita faktūra privalo turėti šiuos rekvizitus:

Dokumento pavadinimas: „Sąskaita faktūra”

Išrašymo data: Data, kada išrašyta sąskaita faktūra

Jūsų (pardavėjo) rekvizitai:

Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas

 • Adresas
 • Individualios veiklos pažymėjimo numeris

Kliento rekvizitai:

 • Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas
 • Adresas

Prekių ar paslaugų aprašymas:

 • Prekės ar paslaugos pavadinimas
 • Kiekis
 • Vieneto kaina
 • Bendra prekės ar paslaugos kaina

Mokėjimo suma:

 • Bendra apmokėjimo suma be PVM (jei nesate pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
 • Bendra apmokėjimo suma su PVM (jei esate pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
 • Sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas iki kada klientas turi sumokėti už prekes ar paslaugas
 • Jūsų (pardavėjo) banko sąskaitos numeris į kurį klientas turi pervesti mokėjimą

Sąskaita faktūra individuali veiklos pagal pažyma visada turėtų būti po ranka. Lygiai taip pat kaip ir apskaitos žurnalas, kadangi VMI turi teisę prašyti įrodyti savo pajamas sąskaitomis.

Sąskaitos faktūros pildymas bus greitesnis ir paprastesnis su sąskaita123, kadangi išsaugojus duomenis pavyks greičiau išrašyti sąskaitas.