Savarankiškai dirbantiems: išmokos

Asmenims, kurie nuo metų pradžios neteko teisės į darbo paieškos išmoką ir kurie yra gavę tuo pačiu metu ir išmoką savarankiškai dirbantiems – pastarosios išmokos mokėjimas bus ir toliau tęsiamas, jei atitinkate nuo sausio 1 dienos įsigaliojusias sąlygas.

Tai yra:

  • jūsų savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, paskelbimo dienos;

  • dėl ūkinės veiklos ribojimų esate įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą;

  • jeigu dirbate, jums priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;

  • juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Taip pat primename, kad į darbo paieškos išmoką galite pretenduoti, jei:

  • jums suteiktas bedarbio statusas;

  • kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvaujate aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

  • jūsų darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėn. iki Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino;

  • neturite teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis iki kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Info: uzt.lt