Sodra.lt išmokos ir įmokos 2024-ais metais

Sodra.lt išmokos ir įmokos kinta kiekvienais metais. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo keletas pokyčių, susijusių su „Sodros“ išmokomis ir įmokomis.

Socialinio draudimo įmokos

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje yra privaloma daugumai dirbančiųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų. Įmokas moka ir darbdaviai, ir patys darbuotojai.

Darbdavių ir individualią veiklą vykdančių asmenų įmokos

Minimalios mėnesinės įmokos

 • Valstybinio socialinio draudimo (VSD): 138,75 Eur
 • Privalomojo sveikatos draudimo (PSD): 64,50 Eur

Maksimalios mėnesinės įmokos

 • 60 VDU lubos: Taikomos VSD įmokoms nuo 2024 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad nuo visų iš darbdavio gaunamų pajamų, tantjemų, autorinio atlyginimo, sporto veiklos ar atlikėjo veiklos pajamų, viršijančių 60 VDU, VSD įmokos nebus skaičiuojamos.
 • „Grindys“: Nuo 2024 m. sausio 1 d. „grindys“ VSD įmokoms yra 924 Eur (MMA). Tai reiškia, kad įmokos turi būti mokamos nuo sumos, ne mažesnės už MMA.

Savarankiškai dirbančių asmenų įmokos

 • Minimalios mėnesinės įmokos: 197,70 Eur (VSD + PSD)
 • Maksimalios mėnesinės įmokos: VSD: 60 VDU (114 162 Eur), o PSD: nėra
 • 60 VDU lubos ir „grindys“ taikomos ir savarankiškai dirbantiems asmenims.

Socialinio draudimo išmokos

Nedarbo išmokos

 • Didėja nuo 2023 m. Išmokos dydis priklauso nuo MMA ir asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 • Maksimali nedarbo išmoka siekia 1272 Eur.

Ligos išmokos

 • Mokami nuo pirmos nedarbingumo dienos.
 • Išmokos dydis priklauso nuo asmens draudžiamųjų pajamų.

Motinystės (tėvystės) išmokos

 • Mokamos 12 savaičių (motinystės) arba 2 savaičių (tėvystės) nuo vaiko gimimo.
 • Išmokos dydis priklauso nuo asmens draudžiamųjų pajamų.

Vaiko priežiūros išmokos

 • Mokamos iki vaikui sukaks 1,5 metų.
 • Išmokos dydis priklauso nuo asmens draudžiamųjų pajamų.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija inkografikas