UAB likvidavimas: kas tai yra?

UAB likvidavimas, deja, kartais yra neišvengiamybė. Tiesa, UAB yra labai mėgstama juridinio asmens forma Lietuvoje. Pasirenkama dėl to, kad tai yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, taip pat, kad galima pritraukti akcininkų verslo plėtrai, galiausiai, šis juridinis asmuo puikiai žinomas ir užsienyje, tad yra gana solidus, vertinamas. O kur dar mokestinės lengvatos…

Visgi, ne visada viskas „einasi” sklandžiai. Kartais nelieka kitos išeities, kaip tik įmonės likvidavimas. Šiuo metu likviduoti juridinį asmenį nėra sunku, viskas yra atliekama laikantis šalies įstatymų. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį gali priimti savininkai, UAB atveju akcininkai, arba teismas, kuris verčia tai padaryti priverstine tvarka.

Įmonės likvidavimas pagal juridinio asmens tipą

Uždarosios akcinės bendrovės įmonės likvidavimas yra gana dažnai teisininkams bei buhalteriams paliktas darbas. Tiesiog kadangi tai yra vienas labiausiai mėgstamų bei pasirenkamų juridinių asmenų Lietuvoje, tai tuo pačiu ir ne visada „pasisekus” verslui – jis gali būti likviduojamas, bankrutuojamas ir t.t.

Iš juridinių asmenų registro išbraukti, likviduoti galima ne tik UAB. Tai yra vienas iš verslo tipų.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įmonės likvidavimo procesas taip pat gali būti taikomas ir likviduoti galima:

Uždarąsias akcines bendroves (UAB);

Akcines bendroves (AB);

Individualias įmones (ĮI);

Mažąsias bendrijas (MB);

Viešąsias įstaigas (VŠĮ);

Labdaros ir paramos fondus;

Asociacijas;

Kiekvieno juridinio asmens likvidavimo tvarka šiek tiek skiriasi. Tačiau apskritai – gana panaši. Ją sieja keli esminiai aspektai, tai yra likvidatoriaus būtinybė, savininkų, kurie valdo juridinį asmenį noras likviduoti, sutikimas, dokumentacijos sutvarkymas ir t.t. Jeigu planuojama, kad turi būti užbaigiama juridinio asmens veikla, tai jos uždarymo metu reikia remtis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

UAB likvidavimas: savanoriškas ir priverstinis

UAB įmonės likvidavimas gali būti dviejų tipų. Jis gali būti:

1. Savanoriškas.

2. Priverstinis.

Savanoriškas UAB likvidavimas

Įmonės likvidavimas yra galimas tik tokiu atveju, kai UAB dauguma akcininkų pareiškia tokį norą. Dėl poreikio likviduoti įmonę pasisakyti turi akcininkai, dalinininkai, savininkai ir kiti asmenys, kurie prisideda prie veiklos tęstinumo. Įmonės likvidavimo priėmimas yra valdomas balsavimo būdu. Turi dalyvauti dauguma. Balsavimas yra viešas. Balsuoti turi bent jau 2/3 narių. Viena akcija suteikia vienas balsas, tad kuo daugiau akcijų tam tikras asmuo arba verslas turi – tuo jo įtaka sprendžiant dėl UAB ateities – yra didesnė.

Priėmus sprendimą likviduoti – taip pat yra nustatoma data, nuo kurios UAB yra priskiriama prie likviduojamų įmonių, taigi, jos savininkai/akcininkai nebeturi jos valdymo galios.

Priverstinis UAB likvidavimas

Likvidavimo procesas gali būti ne tik savanoriškas, tačiau ir priverstinis.

Priverstinis UAB likvidavimas yra taikomas tokiu atveju, kai:

• Buvo nustatytas UAB veikimo periodas ir jis baigėsi.

• Tuomet, kai UAB akcininkų skaičius yra mažesnis nei įstatymas nurodo, kad turi būti.

• Jeigu teismas nurodė, kad UAB turi būti likviduojama.

• Tokiu atveju, kai sprendimą dėl likvidavimo priima Registrų centras.

• Taip pat UAB likvidavimas yra atliekamas, jeigu įmonės vykdoma veikla yra nelegali.

• Jeigu UAB yra įsteigta neteisėtai.

• Ir kitais panašiais atvejais.

Iš juridinių asmenų registro UAB priverstinio likvidavimo atveju yra išbraukiama tokia data, kokią nurodo teismas.

Apie likvidatoriaus pareigas

Įmonės likvidavimas yra neatsiejamas nuo likvidatoriaus, kuris atlieka itin svarbius darbus, užima reikšmingas pareigas šiame procese. Įmonės likvidavimo metu – likvidatorius laikinai tampa UAB savininku ir jo galioja tampa dokumentacijos bei kitų smulkmenų sutvarkymo darbai.

Likvidatorius gali būti parenkamas akcininkų. Dėl to taip pat gali būti šaukiamas susirinkimas. Taip pat jis gali būti paskirtas ir registrų centro iniciatyva.

Likvidatorius turi pateikti dokumentus Registrų centrui, kurie užtikrina sklandžią proceso eigą. Reikalingi dokumentai:

• Dalininkų pažymą, kurioje akcentuojamas likvidavimo poreikis.

• Prašymas išregistruoti įmonę iš Juridinių asmenų centro.

• Būtinas pasirašytas UAB likvidavimo aktas.

• Likvidatorius turi pasirūpinti išrašu iš VMI, kuriame patikslinama, ar UAB neturi skolų.

• Svarbu pasirūpinti institucijoms pateiktų dokumentų pažyma. Ją reikia pateikti įmonės apskrities duomenų archyvui.

Likviduoti įmonę galima tik tokiu atveju, kai ji neturi skolų. Jeigu UAB yra skolinga – tuomet pirmiausia ji turėtų skelbti bankrotą, o tik tuomet skelbiamas likvidavimo procesas.