Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita


Svarbu tinkamai susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės buhalterine apskaita. Reikia išmanyti tam tikrus principus. Principų, kuriuos būtina suprasti norint, kad uždaroji akcinė bendrovė taptų sėkminga, yra nemažai. Tiesa, dėmesį verta atkreipti dar ir į tai, jog kai kurie iš jų yra būtini, o kurie – tik rekomenduojami. Tačiau pats svarbiausias momentas – būti tinkamai susipažinus su uždarosios akcinės bendrovės buhalterine apskaita. Ką būtina žinoti kiekvienam, planuojančiam pradėti tokią veiklą? Apie tai – jau  visai netrukus.

Vienas iš principų, kuris yra tiesiog būtinas, o be jo sėkmingai gyvuoti negalės jokia uždaroji akcinė bendrovė, yra apskaitos principas – jis turi būti vykdomas tinkamai, atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus.

Uždarosios akcinės bendrovės apskaitai nėra keliama tiek daug reikalavimų, kaip akcinei bendrovei. Trumpiau tariant, uždarosios akcinė bendrovės buhalterinė apskaita  tam tikra prasme yra tarpinis variantas tarp  akcinės bendrovės ir tarp individualios veiklos.

Ypač dažnai sutinkamas modelis yra tas, jog uždarosios akcinės bendrovės vadovas  tampa jos vyriausiuoju buhalteriu bei ekonomistu. Savaime suprantama, tame nėra nieko blogo, priešingai, toks pasirinkimas turi  netgi labai patrauklių privalumų: pavyzdžiui, nereikia samdyti žmogaus buhalterio pozicijai užimti. Tokiu būdu taupomi pinigai (kas yra ypač aktualu nedidelėms organizacijoms), o kai kuriais atvejais net ir laikas. Vis dėlto, reikia pastebėti dar ir tai, kad uždarosios akcinės bendrovės vadovas ir taip  jau turi labai daug atsakomybės, darbų, kuriuos reikia atlikti, planų, kuriuos būtina įgyvendinti, tad natūralu, kad kyla poreikis ieškoti priemonių,  galinčių palengvinti šią naštą.

  • būtina sistemingai, nuosekliai bei tiksliai visas įvykusias ūkines operacijas;
  • informacija apie jas turi būti pateikiama atitinkamuose dokumentuose;
  • veiklos rezultatus ataskaitose būtina pateikti laikantis šių terminų:

a) kartą per mėnesį;

b) kartą per ketvirtį;

c) kartą per metus.

Vykdant veiklą toliau, būtina prisiminti, kad gauta informacija turės būti lyginama su vėlesnių metų duomenimis;

Informacijai fiksuoti turi būti vykdomi šie registrai:

a) bendrasis žurnalas;

b) sąskaitos;

c) didžioji knyga.

  • darbo užmokesčiui gali būti priskiriamas ne tik atlyginimas, bet ir kiti piniginės išraiškos elementai: premija, priemokos, priedai;
  • paprastai uždarosiose akcinėse bendrovėse yra taikoma laikinė darbo užmokesčio apskaičiavimo forma (kuomet, paslaugos apimtis ir kokybė priklauso nuo LR įstatymų ir technologijų, o ne nuo darbuotojo pastangų);
  • darbo laiko apskaitai naudojami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kuriuose kasdien ar kas savaitę fiksuojamas kiekvieno darbuotojo dirbtų valandų skaičius, neatvykimas į darbą (nurodant priežastį) ir t.t. Dirbtoms ir nedirbtoms valandoms apskaityti yra naudojami tam tikri informaciniai šaltiniai (prastovų lapeliai, nedarbingumo pažymėjimai, vadovo įsakymai ir kt.), o mėnesio pabaigoje yra suskaičiuojamos kiekvieno darbuotojo dirbtos dienos, valandos, nedirbtos valandos, nurodomos priežastys.
Kiekviena uždaroji akcinė bendrovė turi mokėti tinkamai apskaičiuoti bei mokėti šiuos mokesčius:

a) pelno mokestį;

šio mokesčio tarifas siekia 15 procentų;

b) gyventojų pajamų mokestį;

šio mokesčio tarifas taip pat siekia 15 procentų;

c) pridėtinės vertės mokestį;

smulkių ūkininkų pagamintai žemės ūkio produkcijai  tarifas siekia 12 procentų; visoms prekėms bei paslaugos, išskyrus tam tikras išimtis  šio mokesčio tarifas siekia 18 procentų;

d) socialinio draudimo mokestį;

šio mokesčio 31 procento tarifas yra taikomas darbdaviui bei 3 procentų tarifas yra taikomas darbuotojui;

e) kelių mokestį;

šį mokestį sudaranti suma yra apskaičiuojama individualiai;

f) nekilnojamojo turto mokestį;

mokesčio tarifas siekia vos 1 procentą, visos nekilnojamojo turto, naudojamo mokėtojo įstatuose numatytai veiklai vykdyti, vertės.

Na, o pabaigai, belieka tik sugrįžti prie to, ką jau paminėjome šiek tie anksčiau – yra priemonių, kurios gali tapti ypač vertingomis vykdant uždarosios akcinės bendrovės buhalterinę veiklą. Viena iš jų  – sąskaita123.lt – inovatyvi sąskaitų išrašymo platforma, užtikrinsianti patogumą, greitį ir kokybę.