Verslo liudijimas: kaip išsiimti veiklą ir kaip išrašyti kvitą


Dirbantys su verslo liudijimo pažyma ir suteikę paslaugą arba prekę – privalo išrašyti kvitą, kuris įrodo suteiktų paslaugų atlikimą. Kvitų formos labai įvairios, kanceliarinėse prekėse tikrai rasite labai daug variantų. Mūsų siūlomas šablonas  apačioje – VMI patvirtintas prekių arba paslaugų pirkimo-pardavimo kvitas, kuris atitinka visus reikalavimus.

Tai – vienas iš galimų pavyzdžių.

Gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus, pirkėjams arba paslaugų gavėjams galima išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, o veikloje naudojantys kasos aparatus – išduoti kasos aparato kvitus. Tuo atveju, kai už perduotas prekes ar atliktas paslaugas atsiskaitoma vėliau, gyventojai visada gali išrašyti sąskaitą faktūrą prekių perdavimo ar paslaugų atlikimo momentu, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą.

Verslo liudijimas internetu išsiimamas greitai ir paprastai.

Atsidaryti, prasitęsti arba užsidaryti verslo liudijimą internetu galima prisijungus prie VMI puslapio: https://www.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2fwww.vmi.lt%2fmanovmi%2flt%2fManoVMIep.aspx

 

Prisijunkite prie VMI svetainės. 
MENIU punkte – verslo liudijimai, pasirinkite „Naujo verslo liudijimo išdavimas“/„Verslo liudijimo pratęsimas“. 
Užpildykite reikalingą informaciją, patikrinkite, kad viskas būtų suvesta tiksliai, nepalikite klaidų. 
Meniu punkte „Paslaugos“, pasirinkę „Verslo liudijimo išdavimas“,

rasite pranešimą apie mokėtinus mokesčius, kuriuos sumokėti galite

per el. bankininkystę, „Perlo“ terminaluose, pašte ar banke.

 
Sumokėję nurodytą mokestį ir gavę Verslo liudijimą arba teigiamą

atsakymą dėl verslo liudijimo išdavimo / pratęsimo, galite vykdyti veiklą.

 

 

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos)  ir apskaitos žurnalus gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba tiesiog atsispausdinti.