Sąskaita123

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. lapkričio 5 d. Galioja nuo 2022 m. lapkričio 5 d. Šioje privatumo politikoje aprašomi Invoice 123, UAB registruota adresu Kalvarijų g. 137E, LT-08221 Vilnius, įmonės kodas 306215564 el. paštas: info@saskaita123.lt, telefono numeris: +37067027384, informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo politiką, kurią mes taikome, kai naudojatės mūsų svetaine ( https://saskaita123.lt ). („Paslauga“). Prieigą prie Paslaugos ar naudodamiesi ja, jūs sutinkate su jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu pagal šią Privatumo politiką. Jei nesutinkate su tuo, prašome nenaudoti Paslaugos.

Mes galime keisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo jums ir paskelbsime peržiūrėtą Privatumo politiką Paslaugoje. Peržiūrėta politika įsigalios po 180 dienų nuo jos paskelbimo Paslaugoje, ir tolesnis jūsų prieigos prie Paslaugos ar naudojimosi ja tęsimas po tokio laiko reiškia jūsų sutikimą su peržiūrėta Privatumo politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

Informacija, kurią mes renkamės

Mes surinksime ir apdorosime šią asmeninę informaciją apie jus:

 • Vardas
 • El. paštas
 • Telefonas
 • Darbo adresas
 • Mokėjimo informacija

Kaip mes renkamės jūsų informaciją:

Mes renkamės/gauname informaciją apie jus šiais būdais:

 • Kai vartotojas užpildo registracijos formą ar kitaip pateikia asmeninę informaciją Sąveikaujant su svetaine Iš viešų šaltinių

Kaip mes naudojame jūsų informaciją:

Mes naudosime surinktą informaciją apie jus šiems tikslams:

Rinkodara / Reklama Vartotojo sąskaitos kūrimas Atsiliepimai Mokėjimo apdorojimas Palaikymas Administracinė informacija Tikslinė reklama Kliento užsakymo tvarkymas Svetainės apsauga Vartotojo sąskaitos tvarkymas Jei norėsime naudoti jūsų informaciją kitais tikslais, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tada tik tam (-iems) tikslui (-ams), dėl kurio (-ių) suteikėte sutikimą, nebent teisės aktai mums įpareigoja kitaip.

Kaip mes dalinamės jūsų informacija:

Kaip naudojame jūsų informaciją:

Informaciją, kurią apie jus surinksime, naudosime šiais tikslais:

 • Rinkodarai / reklamai
 • Naudotojo paskyrai sukurti
 • Liudijimai
 • Mokėjimų apdorojimas
 • Palaikymas
 • Administravimo informacija
 • Tikslinė reklama
 • Klientų užsakymų valdymas
 • Svetainės apsauga
 • Vartotojo paskyros valdymas

Jei norėsime naudoti jūsų informaciją kitais tikslais, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tik tuo tikslu (-ais), kuriam (-iems) sutikimas suteiktas, nebent pagal įstatymus privalome elgtis kitaip.

Kaip dalijamės jūsų informacija:

Jūsų asmeninės informacijos neperduosime jokiai trečiajai šaliai, negavę jūsų sutikimo, išskyrus ribotus atvejus, kaip aprašyta toliau:

 • Skelbimų tarnyba
 • Analizė
 • Mokėjimų išieškojimo paslaugos
 • Duomenų rinkimas ir apdorojimas

Reikalaujame, kad tokios trečiosios šalys asmeninę informaciją, kurią joms perduodame, naudotų tik tam tikslui, kuriam ji buvo perduota, ir nelaikytų jos ilgiau, nei reikia minėtam tikslui pasiekti. Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais tikslais: (1) laikydamiesi galiojančių įstatymų, teisės aktų, teismo įsakymų ar kitų teisinių procesų; (2) siekdami užtikrinti jūsų sutarčių su mumis, įskaitant šią privatumo politiką, vykdymą; arba (3) reaguodami į pretenzijas, kad jūsų naudojimasis Paslauga pažeidžia trečiųjų šalių teises. Jei Paslauga arba mūsų bendrovė bus sujungta arba įsigyta su kita bendrove, jūsų informacija bus vienas iš turto, kuris bus perduotas naujajam savininkui.


Jūsų informacijos saugojimas:

Jūsų asmeninę informaciją saugosime nuo 90 dienų iki 2 metų po to, kai naudotojai panaikins savo paskyras, arba tol, kol mums jos reikės, kad įvykdytume tikslus, dėl kurių ji buvo surinkta, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Mums gali prireikti saugoti tam tikrą informaciją ilgiau, pavyzdžiui, siekiant tvarkyti įrašus ir (arba) teikti ataskaitas pagal galiojančius įstatymus arba dėl kitų teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, teisinių teisių įgyvendinimo, sukčiavimo prevencijos ir pan. Likusi anoniminė informacija ir apibendrinta informacija, iš kurios nei vienas iš jūsų neidentifikuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai), gali būti saugoma neribotą laiką.


Jūsų teisės:

Priklausomai nuo taikomų teisės aktų, galite turėti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti arba gauti savo asmens duomenų kopiją, apriboti arba prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti mūsų pasidalyti (perkelti) jūsų asmeninę informaciją kitam subjektui, atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę pateikti skundą teisės aktais nustatytai institucijai ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite rašyti mums adresu info@saskaita123.lt. Į jūsų prašymą atsakysime pagal galiojančius įstatymus. Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba profiliavimo, kurį vykdome rinkodaros tikslais, rašydami mums adresu info@saskaita123.lt.

Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikalaujamos asmeninės informacijos arba atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikalaujamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, dėl kurių buvo prašoma jūsų informacijos, arba negalėsite jomis naudotis.


Slapukai ir kt.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip juos naudojame, ir apie jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, skaitykite mūsų Slapukų politiką.


Saugumas:

Jūsų informacijos saugumas mums yra svarbus, todėl naudosime pagrįstas saugumo priemones, kad išvengtume jūsų informacijos, kurią kontroliuojame, praradimo, netinkamo naudojimo ar neleistino pakeitimo. Tačiau, atsižvelgdami į būdingą riziką, negalime garantuoti visiško saugumo, todėl negalime užtikrinti ar garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir tai darote savo rizika.


Trečiųjų šalių nuorodos ir jūsų informacijos naudojimas:

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas, ne mūsų valdomas svetaines. Šioje privatumo politikoje nenagrinėjama trečiųjų šalių, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, valdančią bet kurią svetainę ar paslaugą, kuri gali būti pasiekiama per Paslaugos nuorodą, privatumo politika ir kita praktika. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.


Skundų / duomenų apsaugos pareigūnas:

Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl pas mus esančios jūsų informacijos tvarkymo, galite rašyti mūsų skundų nagrinėjimo pareigūnui adresu: Invoice 123, UAB registruota adresu Kalvarijų g. 137E, LT-08221 Vilnius, įmonės kodas 306215564 el. paštas: info@saskaita123.lt, telefono numeris: +37067027384 Mes spręsime jūsų problemas pagal galiojančius teisės aktus.