Verslo liudijimo apskaita: žurnalas ir sąskaitos


Asmuo, kuris dirba su verslo liudijimu, privalo savarankiškai vesti apskaitą. Šiandien supažindiname su verslo liudijimo apskaita: žurnalas ir sąskaitos.

Paprastas būdas – pasisamdyti buhalterį, kuris visus darbus atliktų už Jus. Asmenys, kurie veiklai vykdyti naudoja kasos aparatus – pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato operacijų žurnale. O tie asmenys, kurie nenaudoja kasos aparatų – išlaidas ir pajamas nurodo specialiame žurnale, kuris yra pritaikytas savarankiškai dirbantiems asmenims.

Skirtingi žurnalai gali turėti skirtingą išsidėstymą, tačiau visuose juose turi būti pateikiama pagrindinė informacija.

DĖMESIO! Verslo liudijimo apskaita yra būtina!

Apskaitos žurnalo pildymas

Asmenys, kurie dirba su verslo liudijimų – turi pildyti ir apskaitos bei išlaidų žurnalą. Jis reikalingas ne tik tam, kad būtų galima paprasčiau susimokėti mokesčius. Juk kiekvienas geras verslininkas turi sekti savo verslo pokyčius, kad būtų galima efektyviai į juos reaguoti.

Žurnalo formas galima nemokamai gauti AVMI teritoriniame skyriuje.

Žemiau matote galimą verslo liudijimo apskaitos žurnalo pavyzdį.Verslo liudijimo apskaita

Pastabos dėl žurnalo pildymo:
 • Jeigu asmuo verčiasi keliomis veiklomis ir turi išsipirkę kelis skirtingus verslo liudijimus – jis turi vesti ir kelis skirtingus žurnalus, kiekvienai veiklai po atskirą žurnalą.
 • Jeigu skirtingomis veiklomis užsiimantis asmuo įsigijo prekių, kurios priklauso tik vienai kuriai nors veiklai – atitinkamai jos turi būti rašomos ir į konkrečius žurnalus.
 • Jeigu asmuo užsiima veikla su pertraukomis, vis uždarydamas ir atidarydamas veikla – galima pildyti tą patį žurnalą tęsiant. Svarbiausia nurodyti detales datas.

Apskaita pagal verslo liudijimą nesibaigia tik ties žurnalo pildymu. Dirbantis su verslo liudijimu privaloma išrašyti ir prekių arba paslaugų pirkimo-pardavimo kvitus. Juos galima atsispausdinti VMI svetainėje arba įsigyti kanceliarinėse prekybos vietose.

Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų privalomieji rekvizitai yra:
 • Kvito pavadinimas,
 • Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas (-ai) arba vardo (-ų) pirmoji raidė ir pavardė,
 • Asmens kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu),
 • Verslo liudijimo numeris,
 • Kvito surašymo data,
 • Prekės (paslaugos) pavadinimas,
 • Prekės (paslaugos) kiekis, kaina ir suma,
 • Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas,
 • Prekių ir paslaugų pirkėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens (jeigu pirkėjas – fizinis asmuo) kodas (nurodoma pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).

Galimo kvito pavyzdys – žemiau.Verslo liudijimo apskaita

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus (FR0508 formos)  ir apskaitos žurnalus gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse arba tiesiog atsispausdinti.