Naujienos apie įmonių ir individualios veiklos apskaitą ir sąskaitas

1.7 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Informacinė panelė Pirkimo sąskaitos Pasikartojančios sąskaitos Projektai Atnaujinimai Atnaujintas meniu, kad lengviau būtų pasiekiamos labiausiai naudojamos funkcijos. Įvairių klaidų ištaisymai.

Sąskaita faktūra angliškai

Saskaita123.lt savo registruotiems vartotojams suteikia galimybę sąskaitas faktūras pateikti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.
Paprastai ir patogiai: vartotojams nereikia sukti galvos, kaip išversti sąskaitos pavadimus ar terminus.
Vienintelis dalykas, ką turi atlikti, tai įsivesti prekes ir matus anglų kalba. Aišku, išskyrus tokias prekes ir matus, kurie neverčiami. Pavyzdžiui, matavimo vienetai m, cm, l, kg ir panašiai.
Pati sąskaita kuriama įprastai. Neieškoti pakeisti kalbos! Sąskaitos kūrimo metu visi laukai matomi įprasta lietuvių kalba.
Paskutiniame etape vartotojas renkasi, ką toliau daryti su sąskaita:
Atsiųsti PDF
Spausdinti
Siųsti el.paštu
Ir būtent čia bet kurį iš veiksmų galima atikti anglų kalba. Tai įvardinta kaip “Angliška versija” – sąskaita pateikiama anglų kalba.

Sąskaitų išrašymo programa

Sąskaitų faktūrų išrašymo programos yra patogios ir leidžia sąskaitas sukurti ir išsiųsti greitai. Jos taupo vartotojo laiką ir pinigus.
Nemokamai sistemai nereikia parsisiuntimo ar instaliavimo. Dėl šios priežasties, sąskaitas patogu tvarkyti, kad ir kut bebūtumėte. Reikalingas tik interneto ryšys, kad galėtumėte prisijungti prie savo paskyros.
Vienoje vietoje saugoma visa informacija, reikalinga sąskaitos išrašymui. Pavyzdžiui:
logotipas – jis įkeliamas ir išsaugomas prie įmonės rekvizitų;
parduodamos prekės ir paslaugos suvedamos ir išsaugomos paskyroje;
klientai – informaciaj apie juos, kuri reikalinga sąskaitos išrašymui, išsaugoma ir lieka paskyroje;
galimybė pasirinkti automatinį sąskaitos faktūros serijos ir numerio generavimą (Sąskaitos > Serija ir numeriai).
Sąskaitas galima pateikti anglų kalba: siųsdami ar spausdindami sąskaitą, pasirinkite “Angliška versija”. Taip pat galima pasirinkti, kuria valiuta bus išrašyta sąskaita.
Paieška klientų sąraše, paieška sąskaitų sąraše, aiškūs sąskaitų siuntimo ir apmokėjimo statusai leidžia vartotojui patogiai dirbti ir valdyti savo sąskaitas.
Skirta visiems, išrašantiems PVM ir ne PVM sąskaitas faktūras.

1.6 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Automatiškai nurodoma apmokėjimo data priklausomai nuo kliento mokėjimo termino; Apmokėtų ir neapmokėtų sąskaitų sumų rodymas sąraše; Galimybė pridėti prekę/paslaugą sąskaitoje jos nesaugant sąraše; Galimybė koreguoti pridėtos prekės/paslaugos pavadinimą sąskaitoje; Galimybė siųsti sąskaitą keliems gavėjams; Laisvai keičiamas sąskaitos statusas; Paieška sąskaitų ir klientų sąraše; Atnaujinimai Papildomi kliento informacijos laukai; Mokesčio dydis nurodomas prie bendrų …

1.6 AtnaujinimaiPlačiau »

Sąskaitų išrašymas

Trečiasis asmuo turi teisę įforminti prekių tiekimą arba paslaugų teikimą prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo vardu. Prekių/paslaugų tiekimą prekių/paslaugų tiekėjo vardu gali įforminti ir šių prekių arba paslaugų pirkėjas, tačiau tik tuo atveju, kai yra išankstinis tiekėjo (teikėjo) ir pirkėjo susitarimas.

Išankstinis prekių (paslaugų) tiekėjo ir pirkėjo susitarimas gali būti išreikštas tiek žodiniu, tiek raštišku susitarimu (oficialiu arba neoficialiu), kuriuos gali nustatyti tik abi sandorio šalys. Taip pat tokį susitarimą gali įrodyti ir PVM sąskaitų faktūrų tvarkymas (pvz., pirkėjas už tiekėją (tiekėjo vardu) išrašytą PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus, prekių (paslaugų) tiekėjas – į išrašytų), sutartys, apmokėjimai už prekes (paslaugas), prekių gabenimo dokumentai, susirašinėjimai ir pan.

Kad mokesčių administratoriui paprašius abi šalys galėtų įrodyti, jog išankstinis susitarimas buvo sudarytas, rekomenduojama, kad abi sandorio šalys išsaugotų išankstinio susitarimo įrodymą.

Kada pirkėjas turi teisę išrašyti už pardavėją PVM sąskaitą faktūrą? Atvejai:

PVM sąskaitas faktūras už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją visais atvejais išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas.
Ūkininkui, kuriam taikomas PVM kompensacinio tarifo schema, visais atvejais PVM sąskaitas faktūras turi išrašyti žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas ir nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, visuomeninio maitinimo įmonėms, prekybinėms bendrovėms ar kitiems.

PVM prievolių pakeitimai įvedus eurą

Konvertavimas
Neatšaukiamas litų keitimo į eurus kursas: 1 euras = 3,45280 lito.
Mokesčių deklaracijų, pateiktų litais, galutinį rezultatą (mokėtinas, grąžintinas sumas), mokesčių administratorius konvertuos į eurus.
Pinigų sumos litais bus perskaičiuojamos į eurus taikant kursą, sudarytą iš šešių skaitmenų. Perskaičiavimo kursas negali būti trumpinamas ar apvalinamas.
Perskaičiuojant pinigų sumą eurais, svarbus trečias skaitmuo po kablelio. Jei trečias skaitmuo po kablelio yra 5 ir daugiau, tai prie antro skaitmens po kablelio pridedame vienetą, jei trečias skaitmuo yra 4 ir mažiau, tai antras skaitmuo po kablelio nesikeičia.
PVM prievolių pakeitimai įvedus eurą
Registravimosi PVM mokėtoju ribos nustatymas:
Jeigu po euro įvedimo dienos skaičiuojant paskutinių 12 mėnesių atlygį patenka atlygis, gautas (gautinas) už kalendorinius mėnesius iki euro įvedimo dienos, tai šių iki euro įvedimo kalendorinių mėnesių gautas (gautinas) atlygis turi būti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus.
PVM sąskaitų faktūrų išrašymas
po euro įvedimo dienos išrašytose PVM sąskaitose faktūrose visi duomenys turės būti nurodomi eurais;
po euro įvedimo dienos išrašytose kreditinėse ar debetinėse PVM sąskaitose faktūrose, visi duomenys turės būti įrašomi eurais.
Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu visose PVM sąskaitose faktūrose, išrašytose iki euro įvedimo dienos, visi duomenys nurodomi litais; po euro įvedimo dienos – eurais, o kaip papildomą informaciją (pirkėjui pageidaujant) duomenis galima nurodyti ir kita užsienio valiuta.
PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas:
po euro įvedimo dienos PVM sąskaitų faktūrų registrų (FR0671 ir FR0672) duomenys nurodomi eurais;
jeigu į minėtus registrus įtraukiami duomenys iš PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų iki euro įvedimo dienos, tai tokiose PVM sąskaitose faktūrose litais nurodyti duomenys turi būti konvertuojami į eurus.

Sąskaitos faktūros pavyzdys

Kelios pastabos dėl PVM sąskaitos faktūros privalomų rekvizitų:

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą.
Pastaba. Kadangi euro įvedimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys bei kiti teisės aktai nereikalauja, kad nuo euro įvedimo dienos išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms būtų suteikiama nauja serija ir numeracija, todėl nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) išrašant PVM sąskaitas faktūras galima tęsti šių dokumentų numeraciją, buvusią iki 2015-01-01, nesuteikiant naujos serijos. Svarbu, kad skirtingose PVM sąskaitose faktūrose nebūtų nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą.
Pastaba. Teikiamos paslaugos vieneto kaina nurodoma tik tada, kai paslaugos apimtis yra išreiškiama kiekiniais matavimo vienetais, pavyzdžiui, valandomis. Todėl jeigu pati paslauga kiekine išraiška neišreiškiama, PVM sąskaitoje faktūroje galima nurodyti tik pačios paslaugos kainą be PVM.

Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė.
Pastaba. Jeigu viena sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų tiekimas, kuris vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis yra apmokestinamas taikant skirtingus tarifus, tai būtina atskirai nurodyti taikant skirtingą tarifą apmokestinamų prekių ir (arba) paslaugų apmokęstinamąją vertę.

PVM tarifas (tarifai). Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) faktą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodomas PVM tarifas.
Pastaba. Jeigu prekės (paslaugos) apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą ir lengvatinį PVM tarifą (jeigu jis nustatytas), tai PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi keli PVM tarifai.

1.5 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Skirtingų valiutų pasirinkimas ir priskyrimas, automatinis konvertavimas; Pridėtinės vertės mokesčių valdymas; Sąskaitos serijos ir numerių valdymas; Sąskaitos spausdinimas anglų kalba; Atnaujinimai Sąskaitų kūrimo procedūra; Pakeistas meniu išdėstymas, dauguma nustatymų iškelti į atskirą nustatymų skyrių. Klaidų taisymas: PVM skaičiavimas; Nuolaidos skaičiavimas;

PVM tarifai ES šalyse

Žemiau pateikiamas ES valstybių sąrašas su jų kodais ir taikomais standartiniais bei lengvatiniais PVM tarifais.
1. Airija IE: 23%, 13,5%, 9%, 4,8%
2. Austrija AT: 20%, 12%, 10%
3. Belgija BE: 21%, 12%, 6%
4. Bulgarija BG: 20%, 9%
5. Čekija CZ: 20%, 14%
6. Danija DK: 25%
7. Estija EE: 20%, 9%
8. Graikija EL: 23%, 13%, 6,5%
9. Ispanija ES: 21%, 10%
10. Italija IT: 22%, 10%, 4%
11. Jungtinė Karalystė UK: 20%, 5%
12. Kipras CY: 15%, 8%, 5%
13. Kroatija HR: 25%, 13%, 5%
13. Latvija LV: 21%, 12%
14. Lenkija PL: 23%, 8%, 5%
15. Lietuva LT: 21%, 9%, 5%
16. Liuksemburgas LU: 15%, 12%, 6%, 3%
17. Malta MT: 18%, 5%, 7%
18. Nyderlandai NL: 19%, 6%
19. Portugalija PT: 23%, 6%, 13%
20. Prancūzija FR: 20%, 10%, 5,5%, 2,1%
21. Rumunija RO: 24%, 9%, 5%
22. Slovakija SK: 20%,10%
23. Slovėnija SI: 20%, 8.5%
24. Suomija FI: 23%, 13%, 9%
25. Švedija SE: 25%, 12%, 6%
26. Vengrija HU: 27%, 18%, 5%
27. Vokietija DE: 19%, 7%
ES PVM netaikomas šiose trečiosiose teritorijose:
Heligolando saloje, Biusingeno teritorijoje, Seutoje, Melilijoje, Livinjyje, Italijos Kampione ir Italijai priklausančiuose Lugano ežero vandenyse (teritorijose, kurios nepriklauso ES muitų teritorijai);
Atono kalne, Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio departamentuose, Alandų salose ir Normandijos salose (teritorijose, kurios priklauso ES muitų teritorijai).
Pagal Sutartį, PVM taip pat netaikomas Gibraltare ir Kipro dalyje, kurios Kipro Respublikos vyriausybė faktiškai nevaldo. Šie regionai laikomi trečiosiomis teritorijomis.
Kadangi Monako Kunigaikštystė, Meno sala ir Jungtinės Karalystės Akrotirio ir Dekelijos suverenios bazių teritorijos nelaikomos ne ES valstybėmis, jose PVM taikomas.

PVM ir euro įvedimas

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijų FR0600, pateikiamų už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo euro įvedimo dienos, visi duomenys turės būti nurodomi eurais.
Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse mokestinių laikotarpių, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), PVM deklaracijose FR0600 formos visi duomenys turės būti nurodomi litais. (Šiose PVM deklaracijose litais nurodytas galutines mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) PVM sumas į eurus konvertuos mokesčių administratorius).
PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitų FR608, pateiktų už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01), visi duomenys turės būti nurodomi eurais.
Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitose FR0608 už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys turės būti nurodomi litais. (Šiose PVM apyskaitose litais nurodytas galutines mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) PVM sumas į eurus konvertuos mokesčių administratorius).
Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) visose PVM mokėtojo išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) tiek iki euro įvedimo dienos, tiek po euro įvedimo dienos, visi duomenys turi būti nurodomi eurais.
Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) užsienio apmokestinamajam asmeniui PVM bus grąžinamas eurais, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitose faktūrose, pagal kurias užsienio apmokestinamasis asmuo prašo grąžinti PVM, prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė ir mokėtinas PVM buvo nurodyti litais. (Grąžinamą iš biudžeto PVM sumą į eurus konvertuos mokesčių administratorius).