Naujienos apie įmonių ir individualios veiklos apskaitą ir sąskaitas

1.1 Atnaujinimai

Naujos galimybės: Viešas sąskaitos išrašymas pritaikytas mobiliems įrenginiams. Automatinis sekančios sąskaitos numerio generavimas. Klaidų taisymas: Ištaisytas sąskaitos kūrimas PVM mokėtojams. Kita: Atnaujinta karkaso sistema į 1.3.1 versiją.

Kada registruotis PVM mokėtoju?

Privaloma registruotis PVM mokėtojais:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:
a) atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 155 000 Lt;
b) asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu 155 000 Lt.
c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.
Galima ir savanoriškai registruotis PVM mokėtoju, nors ir neatitinkama išvardintų kriterijų. Tik visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai nulemia sprendimą.
Dažniausiai taikoma tokia taisyklė: savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai.